شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
قسمت: 15 - زیرنویس: 15
قسمت: 7 - زیرنویس: 7
قسمت: 21 - زیرنویس: 20
قسمت: آخر - زیرنویس: آخر
قسمت: 359 - زیرنویس: 358
قسمت: 240 - زیرنویس: 228
قسمت: 7 - زیرنویس:
قسمت: 15 - زیرنویس: 15
قسمت: 21 - زیرنویس: 20
قسمت: 630 - زیرنویس: 630
قسمت: 319 - زیرنویس: 309
قسمت: 152 - زیرنویس: 123
قسمت: 12 - زیرنویس: 12
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 29 - زیرنویس:
قسمت: 34 - زیرنویس: 19
قسمت: 44 - زیرنویس:
قسمت: 12 - زیرنویس: 12
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 29 - زیرنویس:
قسمت: 34 - زیرنویس: 19
قسمت: 44 - زیرنویس:
قسمت: 5 - زیرنویس: 4
قسمت: 10 - زیرنویس:
قسمت: 10 - زیرنویس: 10
قسمت: آخر - زیرنویس: آخر
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 6 - زیرنویس: 6
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 29 - زیرنویس:
قسمت: 34 - زیرنویس: 19
قسمت: 44 - زیرنویس:
قسمت: 589 - زیرنویس: 585
قسمت: 793 - زیرنویس: 777
قسمت: 72 - زیرنویس:
قسمت: 10 - زیرنویس: 10
قسمت: آخر - زیرنویس: آخر
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 8 - زیرنویس: 7
قسمت: 29 - زیرنویس:
قسمت: 34 - زیرنویس: 19
قسمت: 44 - زیرنویس:
قسمت: 7 - زیرنویس: 7
قسمت: 5 - زیرنویس: 4
قسمت: آخر - زیرنویس: آخر
قسمت: 29 - زیرنویس:
قسمت: 34 - زیرنویس: 19
قسمت: 44 - زیرنویس:
قسمت: 472 - زیرنویس: 449
جستجوی پیشرفته
مرتب ساز پست ها
دانلود برنامه 58th Baeksang Arts Awards

دانلود برنامه 58th Baeksang Arts Awards

 

عنوان برنامه: 58امین جوایز هنری بکسانگ

تاریخ پخش: May 13, 2021

مدت زمان: 90 دقیقه

قسمت ها: 2

محل برگزاری: KINTEX Hall in Ilsan, Gyeonggi

شبکه پخش: JTBC

وضعیت: پایان یافته

با حضور:

Shin Dong Yup – Suzy – Park Bo Gum

قسمت آخر اضافه شد.
زیرنویس فارسی ندارد.

دانلود جشنواره MBC Gayo Daejejeon 2021

دانلود جشنواره MBC Gayo Daejejeon 2021

 

عنوان جشنواره : MBC Gayo Daejejeon

تاریخ برگزاری: December 31, 2021 (10 دی 1400)

محل مراسم:

مدت زمان: 200 دقیقه

وضعیت: پایان یافته

با حضور:

Jang Sung kyuYoonaLee Junho

با 3 کیفیت اضافه شد.
زیرنویس انگلیسی دارد.

دانلود جشنواره SBS Drama Awards 2021

دانلود جشنواره SBS Drama Awards 2021

 

عنوان جشنواره : SBS Drama Awards

تاریخ برگزاری: December 31, 2021 (10 دی 1400)

محل مراسم: SBS Prism Tower, Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul

مدت زمان: 180 دقیقه

وضعیت: پایان یافته است

با حضور:

Shin Dong yup – Kim Yoo jung

با 3 کیفیت اضافه شد.
زیرنویس انگلیسی دارد.

دانلود جشنواره 2021 MBC Drama Awards

 

عنوان جشنواره : MBC Drama Awards

تاریخ برگزاری: December 29, 2021 (09 دی 1400)

محل مراسم: MBC Media Center Public Hall, Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul

مدت زمان: 110 دقیقه

وضعیت: پایان یافته است

با حضور:

Kim Sung-joo

با 3 کیفیت اضافه شد.
زیرنویس انگلیسی دارد.

دانلود جشنواره KBS Drama Awards 2021

دانلود جشنواره KBS Drama Awards 2021

 

عنوان جشنواره : KBS Drama Awards

تاریخ برگزاری: December 31, 2021 (10 دی 1400)

محل مراسم: South Korea

مدت زمان: 4 ساعت و 36 دقیقه

وضعیت: پایان یافته است

با حضور:

Lee Do hyun – Kim So hyun – Sung Si kyung

با 3 کیفیت اضافه شد.
زیرنویس انگلیسی دارد.

دانلود برنامه MBC Entertainment Awards 2021

دانلود برنامه MBC Entertainment Awards 2021

 

عنوان برنامه: MBC Entertainment Awards

تاریخ برگزاری: December 29, 2021 (8 دی 1400)

محل مراسم: MBC Public Hall, Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul

مدت زمان: 220 دقیقه

وضعیت: پایان یافته

با حضور:

Jun Hyun moo – Lee Sang yi – Kim Se jeong

با 3 کیفیت اضافه شد.
زیرنویس انگلیسی دارد.

دانلود برنامه KBS Entertainment Awards 2021

دانلود برنامه KBS Entertainment Awards 2021

 

عنوان برنامه: KBS Entertainment Awards

تاریخ برگزاری: December 25, 2021 (4 دی 1400)

محل مراسم: KBS New Wing Open Hall

مدت زمان: 140 دقیقه

وضعیت: پایان یافته

با حضور:

Kim Sung joo – Moon Se yoon – Han Sun hwa

با 2 کیفیت اضافه شد.
زیرنویس انگلیسی دارد.

دانلود برنامه SBS Entertainment Awards 2021

دانلود برنامه SBS Entertainment Awards 2021

 

عنوان برنامه: SBS Entertainment Awards

تاریخ برگزاری: December 18, 2021 (27 آذر 1400)

محل مراسم: SBS Prism Tower

مدت زمان: 230 دقیقه

وضعیت: پایان یافته

با حضور:

Lee Seung Gi – Jang Do yeon – Han Hye jin

با 3 کیفیت اضافه شد.
زیرنویس انگلیسی دارد.