شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
قسمت: 14 - زیرنویس: 14
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 3 - زیرنویس: 3
قسمت: 402 - زیرنویس: 401
قسمت: 202 - زیرنویس:
قسمت: 282 - زیرنویس: 272
قسمت: 10 - زیرنویس:
قسمت: 14 - زیرنویس: 14
قسمت: 3 - زیرنویس: 3
قسمت: 361 - زیرنویس: 323
قسمت: 673 - زیرنویس: 672
قسمت: 193 - زیرنویس: 123
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 11 - زیرنویس: 11
قسمت: 32 - زیرنویس:
قسمت: 110 - زیرنویس: 33
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 11 - زیرنویس: 11
قسمت: 2 - زیرنویس:
قسمت: 32 - زیرنویس:
قسمت: 110 - زیرنویس: 33
قسمت: 12 - زیرنویس: 12
قسمت: 6 - زیرنویس: 6
قسمت: 3 - زیرنویس: 3
قسمت: آخر - زیرنویس: آخر
قسمت: 632 - زیرنویس: 626
قسمت: 32 - زیرنویس:
قسمت: 110 - زیرنویس: 33
قسمت: 836 - زیرنویس: 792
قسمت: 116 - زیرنویس:
قسمت: 12 - زیرنویس: 12
قسمت: 6 - زیرنویس: 6
قسمت: 7 - زیرنویس: 7
قسمت: 32 - زیرنویس:
قسمت: 110 - زیرنویس: 33
قسمت: آخر - زیرنویس: آخر
قسمت: آخر - زیرنویس: آخر
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 6 - زیرنویس: 4
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 513 - زیرنویس: 449
قسمت: 32 - زیرنویس:
قسمت: 110 - زیرنویس: 33
جستجوی پیشرفته
مرتب ساز پست ها

دانلود سریال Best Enemy 2023

 

نام ها: بهترین دشمن

محصول: 2023 چین از شبکه iQiyi

ژانر: اکشن | نظامی | تاریخی | جنایی

تاریخ پخش: Sep 16, 2023

قسمت ها: 36

روز های پخش: دوشنبه تا پنجشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: درحال پخش

بازیگران:

Gao Zhi Ting – Wang Sen – Sebrina Chen

قسمت 18 اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت … اضافه شد.

دانلود سریال Youth in the Flames of War 2023

 

نام ها: جوانان در شعله های جنگ

محصول: 2023 چین از شبکه Youku

ژانر: نظامی | تاریخی | عاشقانه | جنگ

تاریخ پخش: Apr 23, 2023

قسمت ها: 39

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Dylan Wang – Zhou Ye – Ye Zu Xin

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Glory of Special Forces 2022

 

نام ها: شکوه نیروهای ویژه

محصول: 2022 چین از شبکه Tencent

ژانر: اکشن | نظامی | خانوادگی

تاریخ پخش: Apr 5, 2022

قسمت ها: 45

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Yang Yang – Li Yi Tong – Jiang Lu Xia

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس فارسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال Operation: Special Warfare 2022

 

نام ها: عملیات: جنگ ویژه

محصول: 2022 چین از شبکه Tencent Video

ژانر: اکشن | نظامی | عاشقانه | درام

تاریخ پخش: Jan 18, 2022

قسمت ها: 35

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Gao Wei Guang – Hu Bing Qing – Li Chuan

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال Ace Troops 2021

دانلود سریال Ace Troops 2021

 

نام ها: سربازان قهرمان

محصول: 2021 چین از شبکه iQiyi, JSTV

ژانر: اکشن | نظامی | جنگ

تاریخ پخش: Dec 26, 2021

قسمت ها: 40

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Johnny Huang – Xiao Zhan – Elaine Zhong

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال Ebola Fighters 2021

دانلود سریال Ebola Fighters 2021

 

نام ها: مبارزان ابولا

محصول: 2021 چین از شبکه iQiyi

ژانر: نظامی | درام | پزشکی

تاریخ پخش: Dec 8, 2021

قسمت ها: 24

روز های پخش: دوشنبه تا یکشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Luo Jin – Rachel Momo – Xu Ya Jun

قسمت آخر اضافه شد.

تریلر اضافه شد.

دانلود سریال Ark Peace 2021

 

نام ها: کشتی صلح

محصول: 2021 چین از شبکه iQiyi, Tencent Video

ژانر: نظامی | عاشقانه | پزشکی

تاریخ پخش: Nov 4, 2021

قسمت ها: 32

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Chen Kun – Zhang Tian Ai – Ailei Yu

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال Hengshan Hospital 2021

 

نام ها: بیمارستان هنگشان

محصول: 2021 چین از شبکه iQiyi

ژانر: اکشن | نظامی | تاریخی | درام | سیاسی

تاریخ پخش: Jul 8, 2021

قسمت ها: 34

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Qin Jun Jie – Sun Yi – Tu Song Yan

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال My Dear Guardian 2021

 

نام ها: نگهبان عزیز من

محصول: 2021 چین از شبکه iQiyi

ژانر: نظامی | عاشقانه | درام | پزشکی

تاریخ پخش: Jun 1, 2021

قسمت ها: 40

روز های پخش: سه شنبه و چهارشنبه, پنجشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Johnny Huang – Li Qin – Nie Zi Hao

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال The Glory of Youth 2021

دانلود سریال The Glory of Youth 2021

نام ها: شکوه جوانان

محصول: 2021 چین از شبکه JSTV

ژانر: نظامی | دوستانه | جوانان

تاریخ پخش: Apr 13, 2021

قسمت ها: 49

روز های پخش: دوشنبه تا یکشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Li Yi Feng – Oliver Chen – Xiao Yang

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.