دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

 

عنوان برنامه: Ask us Anything – Knowing Brothers – Men on a Mission

تاریخ پخش: December 05, 2015 (14 آذر 94)

مدت زمان: 130 دقیقه

روز های پخش: شنبه ها

نمره 9.2 در MDL

وضعیت: در حال پخش

با حضور:

Lee Soo geun – Kim Hee chul

قسمت 376 اضافه شد.
زیرنویس فارسی قسمت 374 اضافه شد.

Knowing Bros یک برنامه تلویزیونی است که در یک مدرسه قرار دارد . این برنامه قسمت های مختلفی داره ، به طور مثال از آیدل ها و افراد مشهور دعوت به عمل میاد و ازشون یه سری سوال هایی پرسیده میشه که باید به بهترین شکل ممکن به اون سوال پاسخ بدن . گاهی باید برای اثبات جوابی که دادن یه سری آزمایش های خنده دار رو پشت سر بگذارند و…

 

*

 
قسمت های سال 2017

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E57: 540p
E58: 540p
E59: 540p
E60: 540p
E61: 540p
E62: 540p
E63: 540p
E64: 540p
E65: 540p
E66: 540p
E67: 540p
E68: 540p
E69: 540p
E70: 540p

 

E71: 540p
E72: 540p
E73: 540p
E74: 540p
E75: 540p
E76: 540p
E77: 540p
E78: 540p
E79: 540p
E80: 540p

 

E81: 540p
E82: 540p
E83: 540p
E84: 540p
E85: 540p
E86: 540p
E87: 540p
E88: 540p
E89: 540p

 

E90: 540p
E91: 540p
E92: 540p
E93: 540p
E94: 540p
E95: 540p
E96: 540p
E97: 540p
E98: 540p
E99: 540p

 

E100: 540p
E101: 540p
E102: 540p
E103: 540p
E104: 540p
E105: 540p
E106: 540p
E107: 540p
E108: 540p

 

 

قسمت های سال 2018

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E109:540p
E110:540p
E111:540p
E112:540p
E113:540p
E114:540p
E115:540p
E116:540p
E117:540p
E118:540p
E119:540p
E120:540p

 

E121:540p
E122:540p
E123:540p
E124:540p
E125:540p
E126:540p
E127:540p
E128:540p
E129:540p
E130:540p

 

E131:540p
E132:540p
E133:540p
E134:540p
E135:540p
E136:540p
E137:540p
E138:540p
E139:540p
E140:540p

 

E141:540p
E142:540p
E143:540p
E144:540p
E145:540p
E146:540p
E147:540p
E148:540p
E149:540p
E150:540p

 

E151:540p
E152:540p
E153:540p
E154:540p
E155:540p720p
E156:540p
E157:540p
E158:540p
E159:540p720p
E160:540p

 

 

قسمت های سال 2019

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E161 : 540p
E162 : 540p
E163 : 540p
E164 : 540p
E165 : 540p
E166 : 540p
E167 : 540p
E168 : 540p
E169 : 540p
E170 : 540p
E171 : 540p
E172 : 540p
E173 : 540p
E174 : 540p
E175 : 540p
E176 : 540p
E177 : 540p
E178 : 540p
E179 : 540p
E180 : 540p
E181 : 540p
E182 : 540p
E183 : 540p
E184 : 540p
E185 : 540p
E186 : 540p
E187 : 540p
E188 : 540p
E189 : 540p
E190 : 540p
E191 : 540p
E192 : 540p
E193 : 540p

E194 : 540p  –  720p.x265

E195 : 540p  –  720p.x265

E196 : 540p  –  720p.x265

E197 : 540p  –  720p.x265

E198 : 540p  –  720p.x265

E199 : 540p  –  720p.x265

E200 : 540p  –  720p.x265

E201 : 540p  –  720p.x265

E202 : 540p  –  720p.x265

E203 : 540p  –  720p.x265

E204 : 540p  –  720p.x265

E205 : 540p  –  720p.x265

E206 : 540p  –  720p.x265

E207 : 540p  –  720p.x265

E208(Direct) : 540p  –  720p.x265

E208(uploadboy) : 540p  –  720p.x265

E209 : 540p  –  720p.x265

E210 : 540p  –  720p.x265

E211 : 540p  –  720p.x265

 

 

قسمت های سال 2020

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E212 : 540p  –  720p.x265

E213 : 540p  –  720p.x265

E214 : 540p  –  720p.x265

E215 : 540p  –  720p.x265

E216 : 540p  –  720p.x265

E217 : 540p  –  720p.x265

E218 : 480p  –  720p

E219 : 480p  –  720p

E220 : 480p  –  720p

E221 : 480p  –  720p

E222 : 480p  –  720p

E223 : 480p  –  720p

E224 : 480p  –  720p

E225 : 480p  –  720p

E226 : 480p  –  720p

E227 : 480p  –  720p

E228 : 480p  –  720p

E229 : 480p  –  720p

E230 : 480p  –  720p

E231 : 480p  –  720p

E232 : 480p  –  720p

E233 : 480p  –  720p

E234 : 480p  –  720p

E235 : 480p  –  720p

E236 : 480p  –  720p

E237 : 480p  –  720p

E238 : 480p  –  720p

E239 : 480p  –  720p

E240 : 480p  –  720p

E241 : 480p  –  720p

E242 : 540p  –  720p

E243 : 540p  –  720p

E244 : 540p  –  720p

E245 : 540p  –  720p

E246 : 540p  –  720p

E247 : 480p  –  720p

E248 : 540p  –  720p

E249 : 540p  –  720p

E250 : 540p  –  720p

E251 : 540p  –  720p

E252 : 540p  –  720p

E253 : 540p  –  720p

E254 : 540p  –  720p

E255 : 540p  –  720p

E256 : 540p  –  720p

E257 : 540p  –  720p

E258 : 540p  –  720p

E259 : 540p  –  720p

E260 : 540p  –  720p

E261 : 540p  –  720p

 

 

قسمت های سال 2021

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E262 : 540p  –  720p

E263 : 540p  –  720p

E264 : 540p  –  720p

E265 : 540p  –  720p

E266 : 360p540p720p

E267 : 360p540p720p

E268 : 360p540p720p

E269 : 360p540p720p

E270 : 360p540p720p

E271 : 360p540p720p

E272 : 360p540p720p

E273 : 360p540p720p

E274 : 360p540p720p

E275 : 360p540p720p

E276 : 360p540p720p

E277 : 360p540p720p

E278 : 360p540p720p

E279 : 360p540p720p

E280 : 360p540p720p

E281 : 360p540p720p

E282 : 360p540p720p

E283 : 360p540p720p

E284 : 360p540p720p

E285 : 360p540p720p

E286 : 360p540p720p

E287 : 360p540p720p

E288 : 360p540p720p

E289 : 360p540p720p

E290 : 360p540p720p

E291 : 360p540p720p

E292 : 360p540p720p

E293 : 360p540p720p

E294 : 360p540p720p

E295 : 360p540p720p

E296 : 360p540p720p

E297 : 360p540p720p

E298 : 360p540p720p

E299 : 360p540p720p

E300 : 360p540p720p

E301 : 360p540p720p

E302 : 360p540p720p720p.x265

E303 : 360p540p720p720p.x265

E304 : 360p540p720p720p.x265

E305 : 360p540p720p720p.x265

E306 : 360p540p720p720p.x265

E307 : 360p540p720p720p.x265

E308 : 360p540p720p720p.x265

E309 : 360p540p720p720p.x265

E310 : 360p – 540p – 720p – 720p.x265

E311 : 360p540p720p720p.x265

E312 : 360p540p720p720p.x265

 

 

قسمت های سال 2022

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E313 : 360p540p720p720p.x265

E314 : 360p540p720p720p.x265

E315 : 360p540p720p720p.x265

E316 : 360p540p720p720p.x265

E317 : 360p540p720p720p.x265

E318 : 360p540p720p720p.x265

E319 : 360p540p720p720p.x265

E320 : 360p540p720p720p.x265

E321 : 360p540p720p720p.x265

E322 : 360p540p720p720p.x265

E323 : 360p540p720p720p.x265

E324 : 360p540p720p720p.x265

E325 : 360p540p720p720p.x265

E326 : 360p540p720p720p.x265

E327 : 360p540p720p720p.x265

E328 : 360p540p720p720p.x265

E329 : 360p540p720p720p.x265

E330 : 360p540p720p720p.x265

E331 : 360p540p720p720p.x265

E332 : 360p540p720p720p.x265

E333 : 360p540p720p720p.x265

E334 : 360p540p720p720p.x265

E335 : 360p540p720p720p.x265

E336 : 360p540p720p720p.x265

E337 : 360p540p720p720p.x265

E338 : 360p540p720p720p.x265

E339 : 360p540p720p720p.x265

E340 : 360p540p720p720p.x265

E341 : 360p540p720p720p.x265

E342 : 360p540p720p720p.x265

E343 : 360p540p720p720p.x265

E344 : 360p540p720p720p.x265

E345 : 360p540p720p720p.x265

E346 : 360p540p720p720p.x265

E347 : 360p540p720p720p.x265

E348 : 360p540p720p720p.x265

E349 : 360p540p720p720p.x265

E350 : 360p540p720p720p.x265

E351 : 360p540p720p720p.x265

E352 : 360p540p720p720p.x265

E353 : 360p540p720p720p.x265

E354 : 360p540p720p720p.x265

E355 : 360p540p720p720p.x265

E356 : 360p540p720p720p.x265

E357 : 360p540p720p720p.x265

E358 : 360p540p720p720p.x265

E359 : 360p540p720p720p.x265

E360 : 360p540p720p720p.x265

E361 : 360p540p720p720p.x265

E362 : 360p540p720p720p.x265

E363 : 360p540p720p720p.x265

E364 : 360p540p720p720p.x265

 

 

قسمت های سال 2023

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E365 : 360p540p720p720p.x265

E366 : 360p540p720p720p.x265

E367 : 360p540p720p720p.x265

E368 : 360p540p720p720p.x265

E369 : 360p540p720p720p.x265

E370 : 360p540p720p720p.x265

E371 : 360p540p720p720p.x265

E372 : 360p540p720p720p.x265

E373 : 360p540p720p720p.x265

E374 : 360p540p720p720p.x265

E375 : 360p540p720p720p.x265

E376 : 360p540p720p720p.x265

 

 

*

 

دانلود زیرنویس از سایت سابسین

 

*

 

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2018)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 109 – قسمت 110 – قسمت 111 – قسمت 112

قسمت 113قسمت 114قسمت 115قسمت 116

قسمت 117قسمت 118قسمت 119 قسمت 120

قسمت 121قسمت 122 – قسمت 123 – قسمت 124

قسمت 125 – قسمت 126

قسمت 127 (ترجمه از LabelSJ-WinnerCity)

قسمت 128 (ترجمه از barcode)

قسمت 129 (Rubyrose)

قسمت 130 (ترجمه از AOA_channel)

قسمت 131 (ترجمه از IFNT PERSIAN SUB)

قسمت 132 (ترجمه از LabelSJ.SjperSub)

قسمت 133

قسمت 134 (ترجمه از ApinkIran)

قسمت 135 (ترجمه از LabelSJ)

قسمت 136 (ترجمه از SJDreamland)

قسمت 137 (ترجمه از Labelsj – barcode)

قسمت 138 (ترجمه از Labelsj)

قسمت 139 (ترجمه از اپوس ساب)

قسمت 140 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 141 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 148 (ترجمه از): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 150 (ترجمه از Niloo_93): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 151 (ترجمه از Niloo_93): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 151 (ترجمه از runningman): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 152 (ترجمه از runningman): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 153 (ترجمه از runningman): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 155 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 156 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 156 (ترجمه از wannaoneiran): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 157 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 158 (ترجمه از دینگو و رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 159 (ترجمه از EXOLegend): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 159 (exo_persian_sub-SJDreamland): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 160 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

 

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2019)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 161 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 162 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 163 (ترجمه از  Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 165 (ترجمه از  کانال رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 166 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 167 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 168 (ترجمه از): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 169 (ترجمه از بارکد و Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 171 (ترجمه از labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 173 (ترجمه از barcode): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 175 (ترجمه از رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 176 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 177 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 178 (ترجمه Labelsj-barcode): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 179 (ترجمه barcode): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 180 (ترجمه از barcode): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 181 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 182 (ترجمه Labelsj-sjpersub) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 183 (ترجمه از dingosub) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 186 (ترجمه ازLabelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 188 (ترجمه از OFFICIALITZY – Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 189 (ترجمه از): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 190 (ترجمه از  Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 192 (ترجمه sjdreamland و seventeen_ir) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 191 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 192 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 193 (ترجمه)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 194 (ترجمه)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 195 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 196 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 197 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 198 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 199 (ترجمه بارکد)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 200 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 201 (ترجمه نویینگ ساب)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 202 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 203 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 204 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 205 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 206 (ترجمه تیم AOA)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 207 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 208 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 209 (ترجمه رانینگ من و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 210 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 211 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2020)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 212 (ترجمه SF9_LUV)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 213 (Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 214 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 215 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 216 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 217 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 218 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 219 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 220 (ترجمه بهناز)    لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 221 (ترجمه رانینگ من و Labelsj) لینک مترجم – لینک مستقیم 

قسمت 222 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 223 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 224 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 225 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 226 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت227(Labelsj,Ohmygirl-8)لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 228 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 229 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 230 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 232 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 233 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 234 (ترجمه بارکد و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 237 (ترجمه بارکد)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 238 (ترجمهMonstax_sub وLabels)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 239 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 240 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 241 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 242 (ترجمه بارکد و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 243 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 244 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 245 (ترجمه بارکد و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 246 (ترجمه بارکد و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 247 (ترجمه بارکد و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 248 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 249 (ترجمه بارکد و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 250 (ترجمه بارکد و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت251 (ترجمه بارکد و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 252 (ترجمه Seventeen_ir)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 253 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 254 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 255 (ترجمه بارکد و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 256 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 257 (ترجمه بارکد و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 258 (ترجمه بارکد و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 259 (ترجمه بارکد و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 260 (ترجمه فن ووکی و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 261 (ترجمه بارکد و Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2021)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 262 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 263 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 264 (ترجمه Labelsj و ‌بارکد وBelievein)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 265 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 266 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 267 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 268 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 269 (ترجمه Labelsj و بارکد)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 270 (ترجمه Labelsj و SNSDSub)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 271 (ترجمه Labelsj)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 272 (ترجمه دینگو و blackpink4)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 273 (ترجمه لیبل عِس جی و بارکد)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 274 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 275 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 276 (ترجمه لیبل عِس جی و astroir)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 277 (ترجمه لیبل عِس جی و H5Lmyangels)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 278 (ترجمه لیبل عِس جی و IRANITZY)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 279 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 280 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 281 (ترجمه لیبل عِس جی و بارکد)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 282 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 283 (ترجمه لیبل عِس جی، بارکد و aespaIR)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 284 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 285 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 287 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 288 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 289 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 292 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 293 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 294 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 295 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 297 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 298 (ترجمه لیبل عِس جی و بارکد)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 299 (ترجمه TYSONEs , SJDreamland)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 299 (ترجمه لیبل عِس جی و پینک اوشن)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 300 (ترجمه رانینگ من و SJblueocean)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 300 (ترجمه لیبل عِس جی و اس‌جی پرساب)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 301 (ترجمه لیبل عِس جی و اس‌جی پرساب)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 301 (ترجمه رانینگ من و SJblueocean)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 302 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 303 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 304 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 305 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 306 (ترجمه لیبل عِس جی،سیلور اوشن و اوه سهون فنز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 307 (ترجمه لیبل عِس جی و دینگو ساب)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 308 (ترجمه لیبل عِس جی و دینگو ساب)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 309 (ترجمه رانینگ من و SJblueocean)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 309 (ترجمه لیبل عِس جی،سیلور اوشن و اوه سهون فنز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 311 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 312 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2022)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 313 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 314 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 315 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 317 (ترجمه رانینگ من و SJblueocean)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 317 (LABELSJ,THE_BOYZ, MONBEBEs,astroir) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 318 (ترجمه رانینگ من و SJblueocean)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 319 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 320 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 321 (ترجمه لیبل عِس جی و BtoB_7)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 323 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 324 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 325 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 327 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 328 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 329 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 330 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 331 (ترجمه لیبل عِس جی و WinnerCity)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 332 (ترجمه دینگو، لیبل عِس جی و کانال لسرافیم)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 333 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 334 (ترجمه لیبل عِس جی و Seventeen_ir)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 335 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 336 (ترجمه لیبل عِس جی و دینگو)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 337 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 338 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 339 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 340 (ترجمه لیبل عِس جی و ApinkSub)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 341 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 343 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 344 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 345 (ترجمه SJDreamland و TYSONEs)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 345 (ترجمه لیبل عِس جی و snsdsub)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 346 (ترجمه SJDreamland و TYSONEs)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 346 (ترجمه لیبل عِس جی و snsdsub)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 347 (ترجمه لیبل عِس جی و iveir)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 349 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 350 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 351 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 352 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 353 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 354 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 355 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 356 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 357 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 358 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 359 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 360 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 361 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 362 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 363 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 364 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2023)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 365 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 366 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 367 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 368 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 369 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 370 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 371 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 373 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 374 (ترجمه لیبل عِس جی)  لینک مترجم – لینک مستقیم

*

دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

 

*

 

آموزش خرید اشتراک VIP

چند نکته که قبل از خرید اشتراک باید رعایت کنید

1. در هنگام خرید حتما از آخرین نسخه مروگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.

2. از ایمیل معتبر برای ثبت نام استفاده کنید.

3. در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید، ابتدا سوالات متداول را مطالعه کنید و اگر مشکلتان حل نشد، از طریق ارسال تیکت در پنل خود، باما در ارتباط باشید.

مطالب مشابه

3538
دیدگاه

1792 دیدگاه ها
1746 پاسخ ها
1 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
بیشترین پاسخ
1216 ارسال کنندگان دیدگاه
تازه ترین قدیمی ترین پر امتیازترین
Safir135

373 اشکم دراومد باز زیرنویس ناهماهنگ ولی باحال بود

Hera

اعضای هایلایت تا حالا نرفتن این برنامه ؟

بی خانمان

قسمت ۱۰۶،جکسیز(نمیدونم اسمشو درست نوشتم یانه)
اومده بود
ببینید چون خیلی فان و قشنگه😄
از اون قسمتاس که نباید از دستش داد

فرناز

میشه قسمت 25 و 49 رو هم قرار بدین؟

The

MonstaX قسمت چند قرار بیان؟
از قسمتهای امسال 2023 کدوماش خنده دارترن؟؟؟

yeolee

میشه قسمتایی که اکسو اومده بگین؟

Mango

چه عجب Monsta x میاد😃

مصطفی

تم برنامه توی قسمت های جدید تغییر کرده و جالب شده

feeldog

ولی من فضای قبلیشونو بیشتر دوست داشتم

Safir135

369 مهمان ها یکی خواننده تروت بود یکی آیدول کهنه کار و دو تا کمدین بود. خیلی خنده دار و خوب بود
پیشنهاد میکنم ببینید و لذت ببرید 🍉

Safir135

367 هم رسما اعلام شد شیندونگ قرار می‌ذاره 😋😍💚

Safir1335

امیدوارم هیچول از برنامه نره😭

مصطفی

قسمت 368 اونا جانگهون گفت توی برنامه های دیگه بیشتر سانگمین مسخره میکنند ، یه کلمه ای استفاده کرد که ضد حال ترجمه شده ، اشتباهه ، منظورش اینه که بهش میگن گدا (کجی) البته شاید معنی بدتری هم بده چون گفت خیلی زیاده رویه دیگه 😅😅😅

N^^

سلام دوستان
جایی رو میشناسین که زیرنویس قسمتای
291 , 296 , 310 , 322 , 326 , 342 , 348  
رو گزاشته باشه؟ اینجا نیستش آخه 🙁

مصطفی

قسمت 367 سکس از خنده دار ترین ها بود حتما ببینید
سوگون یعنی عاشقتم با این مغزی که داری

MnA:)

سوگون عالیه 😂😂😂
اینکه همیشه ذهنش آماده استفاده از موقعیت هست و توی لحظه، در عرض یکی دو ثانیه تیکه‌ی خوبی به ذهنش میاد 😂❤

با همه شون هم خوب مَچ میشه 😂😂

گاهی سر به سر جانگ هون میذاره مثلاً سر اخلاق های بخصوصش 😅😅
گاهی سانگ مین مثلاً موقع هایی که صحبت از بدهکاری و قرض میشه و یا این اواخر موقع هایی که زیاد توضیح میداد، توی حالت چُرت می رفت 😂😂
گاهی یونگ چول
موقع هایی هم که ایستگاه هودنگ رو میگیره خیلی خوبه 😂😂

واقعاً پَکَر بودم و حالم گرفته بود که امروز قسمت جدید پخش شده رو دیدم و سر دو سه تا سکانسش واقعاً از ته دل خندیدم و حالم خیلی عوض شد

امیدوارم سالها ادامه داشته باشه این برنامه 💜💜💜

skiani

اگر ممکنه لیست مهمان های ۲۰۲۳ هم اضافه کنید،
ممنون

P.A

خب واسه اینکه جو کامنتا عوض شه یه قسمت پیشنهاد میدم…قسمت 72 اگه ندیدین ببینید اگرم دیدین دوباره ببینید ضرر نمیکنید😁

mahsa

واقعا نمیدونم مگه با هم دعوا داریم. کره ایا تو همه ی برنامه هاشون همینن. اگه من خوشم نمیاد خوب نمیبینم. و راجع به دوستمون که راجع به قرار گذاشتن هیچول گفت خوب مردم هیت دادن ولی ایا شوخیای سوگون متوقف شد؟ خوب اینا مدلشون همینه به قول شما توهین میکنن حتی اگه هیت بگیرن براشون مهم نیس. من خودم چون از بعضی شوخیاشون خوشم نمیاد فقط وقتایی که گروه های کیپاپ مورد علاقم میان برنامه رو میبینم. خودمم عذاب نمیدم.

Barana

در جواب اون دوستی که فرمودن جنبه ی ملت ایران پایینه و کره ای ها خیلی باجنبه هستند و با همه چیز شوخی می کنند و کسی هم ناراحت نمیشه و کلا آزادی بیان تو کشورشون موج میزنه، باید بگم که
تو کره با همه چیز شوخی می کنند و کسی بهش بر نمی خوره؟؟؟
تو خود این برنامه سوگون یه شوخی با هیچول سر قرارگذاشتنش با مومو کرد مردم چیکار کردن؟ هرچی از دهنشون دراومد گفتن، یا سر سریال آقای ملکه به شوخی گفته شد که تاریخ چوسون پر از اغراقه، کاری کردند که سریال به خاک سیاه بشینه، حتی وقتی هنری آهنگ چین واحد رو که برای کشورش بود گذاشت کره ای وحشتناک ترین هیت ها رو بهش دادند چرا؟ چون چین واحد رو قبول ندارند. اگر بخوام از بی جنبه بودن کره ای ها مثال بزنم یک کتاب چند صد صفحه ای میشه، ولی برای من جالبه که هر وقت پای توهین به اسلام وسط میاد مردم یهو روشن فکر میشن، اما باید بدونید که تمسخر و توهین کردن به مقدسات دیگران آزادی بیان نیست، حالا خود دانید