دانلود برنامه کره ای Running Man

دانلود برنامه کره ای Running Man

 

عنوان برنامه: رانینگ من – مرد دونده

ژانر: کمدی

تاریخ پخش: Jul 11, 2010

مدت زمان: 1 ساعت و 30 دقیقه

قسمت ها: 700

روزهای پخش: یکشنبه

محصول: کره جنوبی شبکه SBS

وضعیت: در حال پخش

با حضور:

Yoo Jae suk – Haha – Ji Suk jin

قسمت 646 اضافه شد.
زیرنویس فارسی قسمت 645 اضافه شد.

یک برنامه ی ورزشی و طنز که اعضای ثابت این برنامه در قسمت های مختلف با آیدل ها و بازیگر ها و یا خودشون مسابقه میدن . این برنامه جزء برنامه های تلوزیونی اکشن و ورزشی حساب میشه . هر قسمت از برنامه مهمون های مختلفی داره که مهمان های دعوت شده باید ماموریت هایی که براشون تعیین میشه با موفقیت به پایان برسونن تا برنده بشن. این برنامه هر یکشنبه با ۴ ستاره ی کی پاپ از شبکه SBS پخش می شود . این برنامه اولین بار در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۰ روی آنتن رفت و به دلیل استقبال بسیار بالا پخش آن تاکنون ادامه دارد…

 

 

*

 

لیست مهمان ها بر اساس شرکت کنندگان

 

*

 

قسمت های 2010 (E01-E23) با زیرنویس

E01: 480p – PerSub

E02: 480pPerSub

E03: 480pPerSub

E04: 480pPerSub

E05: 480pPerSub

E06: 480pPerSub

E07: 480pPerSub

E08: 480p – PerSub

E09: 480pPerSub

E10: 480p – PerSub

E11: 480p – PerSub

E12: 480pPerSub

E13: 480p – PerSub

E14: 480p – PerSub

E15: 480p – PerSub

E16: 480p – PerSub

E17: 480p – PerSub

E18: 480p – PerSub

E19: 480p – PerSub

E20: 480pPerSub

E21: 480p – PerSub

E22: 480pPerSub

E23: 480pPerSub

 

*

 

قسمت های 2011 (E24-E74) با زیرنویس

E24: 480p
E25: 480p
E26: 480p
E27: 480p
E28: 480pPerSub
E29: 480p
E30: 480p
E31: 480p
E32: 480p
E33: 480p
E34: 480p
E35: 480p
E36: 480p
E37: 480p
E38: 480p
E39: 480p
E40: 480p
E41: 480p
E42: 480p
E43: 480p
E44: 480p
E45: 480p
E46: 480pPerSub
E47: 480pPerSub
E48: 480p
E49: 480p
E50: 480p
E51: 480p
E52: 480p
E53: 480p
E54: 480p
E55: 480pPerSub
E56: 480pPerSub
E57: 480p
E58: 480p
E59: 480p
E60: 480p
E61: 480p
E62: 480p
E63: 480pPerSub
E64: 480p
E65: 480p
E66: 480p
E67: 480p
E68: 480p
E69: 480p
E70: 480p
E71: 480p
E72: 480p
E73: 480p
E74: 480p

 

*

 

قسمت های 2012 (E75-E126) با زیرنویس

E75: 480pPerSub
E76: 480p – PerSub
E77: 480p – PerSub
E78: 480p – PerSub
E79: 480pPerSub
E80: 480pPerSub
E81: 480p – PerSub
E82: 480p – PerSub
E83: 480p – PerSub
E84: 480pPerSub
E85: 480pPerSub
E86: 480pPerSub
E87: 480pPerSub
E88: 480p – PerSub
E89: 480p – PerSub
E90: 480p – PerSub
E91: 480pPerSub
E92: 480pPerSub
E93: 480pPerSub
E94: 480pPerSub
E95: 480pPerSub
E96: 480pPerSub
E97: 480pPerSub
E98: 480pPerSub
E99: 480pPerSub
E100: 480pPerSub
E101: 480pPerSub
E102: 480pPerSub
E103: 480pPerSub
E104: 480pPerSub
E105: 480p – PerSub
E106: 480pPerSub
E107: 480p – PerSub
E108: 480pPerSub
E109: 480pPerSub
E110: 480pPerSub
E111: 480pPerSub
E112: 480pPerSub
E113: 480pPerSub
E114: 480pPerSub
E115: 480pPerSub
E116: 480pPerSub
E117: 480pPerSub
E118: 480pPerSub
E119: 480p – PerSub
E120: 480pPerSub
E121: 480pPerSub
E122: 480pPerSub
E123: 480pPerSub
E124: 480pPerSub
E125: 480p – PerSub
E126: 480pPerSub

 

*

 

قسمت های 2013 (E127-E178) با زیرنویس

E127: 480pPerSub
E128: 480p – PerSub
E129: 480pPerSub
E130: 480p – PerSub
E131: 480pPerSub
E132: 480pPerSub
E133: 480pPerSub
E134: 480pPerSub
E135: 480pPerSub
E136: 480pPerSub
E137: 480pPerSub
E138: 480pPerSub
E139: 480pPerSub
E140: 480p – PerSub
E141: 480pPerSub
E142: 480pPerSub
E143: 480p – PerSub
E144: 480p – PerSub
E145: 480pPerSub
E146: 480p – PerSub
E147: 480pPerSub
E148: 480p – PerSub
E149: 480p – PerSub
E150: 480pPerSub
E151: 480pPerSub
E152: 480pPerSub
E153: 480p – PerSub
E154: 480p – PerSub
E155: 480pPerSub
E156: 480pPerSub
E157: 480pPerSub
E158: 480pPerSub
E159: 480pPerSub
E160: 480pPerSub
E161: 480pPerSub
E162: 480pPerSub
E163: 480pPerSub
E164: 480pPerSub
E165: 480p – PerSub
E166: 480pPerSub
E167: 480pPerSub
E168: 480pPerSub
E169: 480pPerSub
E170: 480pPerSub
E171: 480pPerSub
E172: 480pPerSub
E173: 480p – PerSub
E174: 480p – PerSub
E175: 480pPerSub
E176: 480p – PerSub
E177: 480p – PerSub
E178: 480pPerSub

 

*

 

قسمت های 2014 (E179-E227) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2014 در سایت ویکی پدیا

E179: 360p540pPerSub
E180: 360p540pPerSub
E181: 360p540pPerSub
E182: 360p540pPerSub
E183: 360p540pPerSub
E184: 360p540pPerSub
E185: 360p540pPerSub
E186: 360p540pPerSub
E187: 360p540pPerSub
E188: 360p540pPerSub
E189: 360p540pPerSub
E190: 360p540pPerSub
E191: 360p540pPerSub
E192: 360p540pPerSub
E193: 360p540pPerSub
E194: 360p540pPerSub
E195: 360p540pPerSub
E196: 360p540pPerSub
E197: 360p540pPerSub
E198: 360p540pPerSub
E199: 360p540pPerSub
E200: 360p540pPerSub
E201: 360p540pPerSub
E202: 360p540pPerSub
E203: 360p540pPerSub
E204: 360p540pPerSub
E205: 360p540pPerSub
E206: 360p540pPerSub
E207: 360p540pPerSub
E208: 360p540pPerSub
E209: 360p540pPerSub
E210: 360p540pPerSub
E211: 360p540pPerSub
E212: 360p540pPerSub
E213: 360p540pPerSub
E214: 360p540pPerSub
E215: 360p540pPerSub
E216: 360p540pPerSub
E217: 360p540pPerSub
E218: 360p540pPerSub
E219: 360p540pPerSub
E220: 360p540pPerSub
E221: 360p540pPerSub
E222: 360p480pPerSub
E223: 360p720pPerSub
E224: 360p720pPerSub
E225: 360p720pPerSub
E226: 360p720pPerSub
E227: 360p480pPerSub

 

*

 

قسمت های 2015 (E228-E279) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2015 در سایت ویکی پدیا

E228: 360p540pPerSub
E229: 360p540pPerSub
E230: 360p540pPerSub
E231: 360p540pPerSub
E232: 360p540pPerSub
E233: 360p540pPerSub
E234: 360p540pPerSub
E235: 360p540pPerSub
E236: 360p540pPerSub
E237: 360p540pPerSub
E238: 360p540pPerSub
E239: 360p540pPerSub
E240: 360p540pPerSub
E241: 360p540pPerSub
E242: 360p540pPerSub
E243: 360p540pPerSub
E244: 360p540pPerSub
E245: 360p540pPerSub
E246: 360p540pPerSub
E247: 360p540pPerSub
E248: 360p540pPerSub
E249: 360p540pPerSub
E250: 360p540pPerSub
E251: 360p540pPerSub
E252: 360p540pPerSub
E253: 360p540pPerSub
E254: 360p540pPerSub
E255: 360p540pPerSub
E256: 360p540pPerSub
E257: 360p540pPerSub
E258: 360p540pPerSub
E259: 360p540pPerSub
E260: 360p540pPerSub
E261: 360p540pPerSub
E262: 360p540pPerSub
E263: 360p540pPerSub
E264: 360p540pPerSub
E265: 360p540pPerSub
E266: 360p540pPerSub
E267: 360p540pPerSub
E268: 360p540pPerSub
E269: 360p540pPerSub
E270: 360p540pPerSub
E271: 360p540pPerSub
E272: 360p540pPerSub
E273: 360p540pPerSub
E274: 360p540pPerSub
E275: 360p540pPerSub
E276: 360p540pPerSub
E277: 360p540pPerSub
E278: 360p540pPerSub
E279: 360p540pPerSub

 

*

 

قسمت های 2016 (E280-E331) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2016 در سایت ویکی پدیا

E280 : 540pPerSub
E281 : 540pPerSub
E282 : 540pPerSub
E283 : 540pPerSub
E284 : 540pPerSub
E285 : 540pPerSub
E286 : 540pPerSub
E287 : 540pPerSub
E288 : 540pPerSub
E289 : 540pPerSub

 

E290 : 540pPerSub
E291 : 540pPerSub
E292 : 540pPerSub
E293 : 540pPerSub
E294 : 540pPerSub
E295 : 540pPerSub
E296 : 540pPerSub
E297 : 540pPerSub
E298 : 540pPerSub
E299 : 540pPerSub

 

E300 : 540pPerSub
E301 : 540pPerSub
E302 : 540pPerSub
E303 : 540pPerSub
E304 : 540pPerSub
E305 : 540pPerSub
E306 : 540pPerSub
E307 : 540pPerSub
E308 : 540pPerSub
E309 : 540pPerSub

 

E310 : 540pPerSub
E311 : 540pPerSub
E312 : 540pPerSub
E313 : 540pPerSub
E314 : 540pPerSub
E315 : 540pPerSub
E316 : 540pPerSub
E317 : 540pPerSub
E318 : 540pPerSub
E319 : 540pPerSub

 

E320 : 540pPerSub
E321 : 540pPerSub
E322 : 540pPerSub
E323 : 540pPerSub
E324 : 540pPerSub
E325 : 540pPerSub
E326 : 540pPerSub
E327 : 540pPerSub
E328 : 540p PerSub
E329 : 540pPerSub
E330 : 540pPerSub
E331 : 540pPerSub

 

*

 

قسمت های 2017 (E332-E383) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2017 در سایت ویکی پدیا

E332 : 540pPerSub
E333 : 540pPerSub
E334 : 540pPerSub
E335 : 540pPerSub
E336 : 540pPerSub
E337 : 540pPerSub
E338 : 540pPerSub
E339 : 540pPerSub
E340 : 540pPerSub
E341 : 540pPerSub
E342 : 540pPerSub

 

E343-part1 : 540pPerSub
E343-part2 : 540pPerSub
E344 : 540pPerSub
E345 : 540pPerSub
E346 : 540pPerSub
E347 : 540pPerSub
E348 : 540pPerSub
E349 : 540pPerSub
E350 : 540pPerSub
E351 : 540pPerSub
E352 : 540pPerSub

 

E353 : 540pPerSub
E354 : 540pPerSub
E355 : 540pPerSub
E356 : 540pPerSub
E357 : 540pPerSub
E358 : 540pPerSub
E359 : 540pPerSub
E360 : 540pPerSub
E361 : 540pPerSub
E362 : 540pPerSub

 

E363 : 540pPerSub
E364 : 540pPerSub
E365 : 540pPerSub
E366 : 540pPerSub
E367 : 540pPerSub
E368 : 540pPerSub
E369 : 540pPerSub
E370 : 540pPerSub
E371 : 540pPerSub
E372 : 540pPerSub

 

E373 : 540pPerSub
E374 : 540pPerSub
E375 : 540pPerSub
E376 : 540pPerSub
E377 : 540pPerSub
E378 : 540pPerSub
E379 : 540pPerSub
E380 : 540pPerSub
E381 : 540pPerSub
E382 : 540pPerSub
E383 : 540pPerSub

 

*

 

قسمت های 2018 (E384-E432)

لیست مهمان های سال 2018 در سایت ویکی پدیا

E384 : 540p | 720p

E385 : 540p | 720p

E386 : 540p | 720p

E387 : 540p | 720p

E388 : 540p | 720p

E389 : 540p | 720p

E390 : 540p | 720p

E391 : 540p | 720p

E392 : 540p | 720p

E393 : 540p | 720p

E394 : 540p | 720p

E395 : 540p | 720p

E396 : 540p | 720p

E397 : 540p | 720p

E398 : 540p | 720p

E399 : 540p | 720p

E400 : 540p | 720p

E401 : 540p | 720p

E402 : 540p | 720p

E403 : 540p | 720p

E404 : 540p | 720p

E405 : 540p | 720p

E406 : 540p | 720p

E407 : 540p | 720p

E408 : 540p | 720p

E409 : 540p | 720p

E410 : 540p | 720p

E411 : 540p | 720p

E412 : 540p | 720p

E413 : 540p | 720p

E414 : 540p | 720p

E415 : 540p | 720p

E416 : 540p | 720p

E417 : 540p | 720p

E418 : 540p | 720p

E419 : 540p | 720p

E420 : 540p | 720p

E421 : 540p | 720p

E422 : 540p | 720p

E423 : 540p | 720p

E424 : 540p | 720p

E425 : 540p | 720p

E426 : 540p | 720p

E427 : 540p | 720p

E428 : 540p | 720p

E429 : 540p | 720p

E430 : 540p | 720p

E431 : 540p | 720p

E432 : 540p | 720p

 

*

 

قسمت های 2019 (E433-E483)

لیست مهمان های سال 2019 در سایت ویکی پدیا

E433 : 540p | 720p

E434 : 540p | 720p

E435 : 540p | 720p

E436 : 540p | 720p

E437 : 540p | 720p

E438 : 540p | 720p

E439 : 540p | 720p

E440 : 540p | 720p

E441 : 540p | 720p

E442 : 540p | 720p

E443 : 540p | 720p

E444 : 540p | 720p

E445 : 540p | 720p

E446 : 540p | 720p

E447 : 540p | 720p

E448 : 540p | 720p

E449 : 540p | 720p

E450 : 540p | 720p

E451 : 540p | 720p

E452 : 540p | 720p

E453 : 540p | 720p

E454 : 540p | 720p

E455 : 540p | 720p

E456 : 540p | 720p

E457 : 540p | 720p

E458 : 480p | 720p

E459 : 540p | 720p

E460 : 540p | 720p

E461 : 540p | 720p

E462 : 540p | 720p

E463 : 540p | 720p

E464 : 540p | 720p

E465 : 540p | 720p

E466 : 540p | 720p

E467 : 540p | 720p

E468 : 540p | 720p

E469 : 540p | 720p

E470 : 540p | 720p

ویژه: 540p | 720p

E471 : 540p | 720p

E472 : 540p | 720p

E473 : 540p | 720p

E474 : 540p | 720p

E475 : 540p | 720p

E476 : 540p | 720p.x265

E477 : 540p | 720p.x265

E478 : 540p | 720p.x265

E479 : 540p | 720p.x265

E480 : 540p | 720p.x265

E481 : 540p | 720p.x265

E482 : 540p | 720p.x265

E483 : 540p | 720p.x265

 

*

 

قسمت های 2020 (E484-E535)

لیست مهمان های سال 2020 در سایت ویکی پدیا

E484 : 540p | 720p.x265

E485 : 540p | 720p.x265

E486 : 540p | 720p.x265

E487 : 540p | 720p.x265

E488 : 540p | 720p.x265

E489 : 540p | 720p.x265

E490 : 540p | 720p.x265

E491 : 540p | 720p.x265

E492 : 540p | 720p.x265

E493 : 540p | 720p.x265

E494 : 540p | 720p.x265

E495 : 540p | 720p.x265

E496 : 540p | 720p.x265

E497 : 540p | 720p.x265

E498 : 540p | 720p.x265

E499 : 540p | 720p.x265

E500 : 540p | 720p.x265

E501 : 540p | 720p.x265

E502 : 540p | 720p.x265

E503 : 540p | 720p.x265

E504 : 540p | 720p.x265

E505 : 540p | 720p.x265

E506 : 540p | 720p.x265

E507 : 540p | 720p.x265

E508 : 540p | 720p.x265

E509 : 540p | 720p.x265

E510 : 540p | 720p.x265

E511 : 540p | 720p.x265

E512 : 540p | 720p.x265

E513 : 540p | 720p.x265

E514 : 540p | 720p.x265

E515 : 540p | 720p.x265

E516 : 540p | 720p.x265

E517 : 540p | 720p.x265

E518 : 540p | 720p.x265

E519 : 540p | 720p.x265

E520 : 540p | 720p.x265

E521 : 540p | 720p.x265

E522 : 540p | 720p.x265

E523 : 540p | 720p.x265

E524 : 540p | 720p.x265

E525 : 540p | 720p.x265

E526 : 540p | 720p.x265

E527 : 540p | 720p | 720p.x265

E528 : 540p | 720p | 720p.x265

E529 : 540p | 720p | 720p.x265

E530 : 540p | 720p | 720p.x265

E531 : 540p | 720p | 720p.x265

E532 : 540p | 720p | 720p.x265

E533 : 540p | 720p | 720p.x265

E534 : 540p | 720p | 720p.x265

E535 : 540p | 720p | 720p.x265

 

*

 

قسمت های 2021 (E536 تا 585)

لیست مهمان های سال 2021 در سایت ویکی پدیا

E536 : 540p | 720p | 720p.x265

E537 : 540p | 720p | 720p.x265

E538 : 540p | 720p | 720p.x265

E539 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E540 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E541 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E542 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E543 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E544 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E545 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E546 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E547 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E548 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E549 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E550 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E551 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E552 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E553 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E554 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E555 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E556 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E557 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E558 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E559 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E560 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E561 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E562 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E563 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E564 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E565 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E566 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E567 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E568 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E569 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E570 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E571 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E572 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E573 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E574 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E575 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E576 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E577 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E578 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E579 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E580 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E581 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E582 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E583 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E584 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E585 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

 

*

 

قسمت های 2022 (E586 تا 634)

لیست مهمان های سال 2022 در سایت ویکی پدیا

E586 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E587 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E588 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E589 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E590 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E591 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E592 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E593 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E594 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E595 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

قسمت ویژه: 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E596 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E597 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E598 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E599 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E600 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E601 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E602 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E603 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E604 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E605 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E606 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E607 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E608 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E609 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E610 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E611 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E612 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E613 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E614 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E615 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E616 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E617 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E618 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E619 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E620 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E621 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E622 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E623 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E624 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E625 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E626 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E627 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E628 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E629 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E630 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E631 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E632 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E633 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E634 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

 

*

 

قسمت های 2023 (E635 به بعد)

E635: 360p540p720p720p.x265

E636: 360p540p720p720p.x265

E637: 360p540p720p720p.x265

E638: 360p540p720p720p.x265

E639: 360p540p720p720p.x265

E640: 360p540p720p720p.x265

E641: 360p540p720p720p.x265

E642: 360p540p720p720p.x265

E643: 360p540p720p720p.x265

E644: 360p540p720p720p.x265

E645: 360p540p720p720p.x265

E646: 360p540p720p720p.x265

 

*

 

دانلود زیرنویس از سابسین

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2018

قسمت های 384 تا 386 (ترجمه از runningmann)

قسمت 387 (ترجمه از KTteam)

قسمت های 388 تا 389 (ترجمه از runningmann)

قسمت 390 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 391 تا 395 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 396 تا 397 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 398 تا 401 (ترجمه از runningmann)

قسمت 402 (ترجمه از winnercity)

قسمت های 403 تا 409 (ترجمه از runningmann)

قسمت 410 (ترجمه از runningmann)

قسمت 411 (ترجمه از runningmann)

قسمت 412 (ترجمه از runningmann)

قسمت 413 (ترجمه از blackpink4)

قسمت 414 (ترجمه از runningmann)

قسمت 415 (ترجمه از runningmann)

قسمت 416 (ترجمه از runningmann)

قسمت 417 (ترجمه از runningmann)

قسمت 418 (ترجمه از runningmann)

قسمت 419 (ترجمه از runningmann)

قسمت 420 (ترجمه از runningmann)

قسمت 421 (ترجمه از runningmann)

قسمت 422 (ترجمه از runningmann)

قسمت 423 (ترجمه از runningmann)

قسمت 424: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 425: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 426: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 427: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 428: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 429: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 430: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 431: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 432: لینک مترجم – لینک مستقیم

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2019

قسمت 433: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 434: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 435: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 436: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 437: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 438: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 439: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 440: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 441: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 442: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 443: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 444: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 445: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 446: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 447: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 448: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 449: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 450: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 451: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 452: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 453: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 454: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 455: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 456: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 457: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 458: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 459: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 460: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 461: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 462: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 463: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 464: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 465: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 466: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 467: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 468: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 469: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 470: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 471: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 472: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 473: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 474: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 475: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 476: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 477: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 478: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 479: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 480: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 481: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 482: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 483: لینک مترجم – لینک مستقیم

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2020

قسمت 484: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 485: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 486: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 487: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 488: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 489: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 490: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 491: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 492: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 493: بی تبلیغبا تبلیغ

قسمت 494: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 495: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 496: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 497: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 498: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 499:نسخه بی تبلیغنسخه با تبلیغ

قسمت 500: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 501: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 502: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 503: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 504: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 505: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 506: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 507قسمت 508قسمت 509

قسمت 510قسمت 511قسمت 512

قسمت 513قسمت 514قسمت 515

قسمت 516قسمت 517قسمت 518

قسمت 519قسمت 520قسمت 521

قسمت 522قسمت 523قسمت 524

قسمت 525قسمت 526قسمت 527

قسمت 528قسمت 529قسمت 530

قسمت 531قسمت 532  – قسمت 533

قسمت 534قسمت 535 

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2021

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2022

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2023

 

*

 

دانلود برنامه کره ای Running Man

 

 

آموزش خرید اشتراک VIP

چند نکته که قبل از خرید اشتراک باید رعایت کنید

1. در هنگام خرید حتما از آخرین نسخه مروگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.

2. از ایمیل معتبر برای ثبت نام استفاده کنید.

3. در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید، ابتدا سوالات متداول را مطالعه کنید و اگر مشکلتان حل نشد، از طریق ارسال تیکت در پنل خود، باما در ارتباط باشید.

مطالب مشابه

2429
دیدگاه

1153 دیدگاه ها
1276 پاسخ ها
1 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
بیشترین پاسخ
906 ارسال کنندگان دیدگاه
تازه ترین قدیمی ترین پر امتیازترین
H

زیرنویسش زودتر میومد
البته که عیده فرق میکنه

haroro

دوستان جمع بشین بیاین صفحه ی وقت گذرانی با یو.هاها و یوجه سوک و کنچانا کنچانا و میجو خیلی شیمی خوبی دارن و خیلی پیشنهادیه.زیرنویسش هم توی کامنت ها هست.تعجب کردم وقتی دیدم اونقدر خلوته صفحه اش:/

بی خانمان

یه چندتا قسمت معرفی میکنین که ماموریت و بازیشون خیلی جالب و خوب باشه
چه قدیم چه جدید

Fzh

داشتم قسمتای اولی ریواچ میکردم
گانگسترا رو دیدید وقتی لخت میشن رو بدنشون پر زخمه
جونگ کوک اگه لخت رو تمام بدنش جای دندونای جیهو مونده
جایی نیس که جیهو دندون نگرفته باشه🤣

Safir135

بعد مدتها رانینگ من قسمت 611رو دیدم عااالی بود 😂
طفلک بومی با اون شانسش😃

Fzh

واااای من تازه دیدم رانینگ من انیمیشن داره کسی میدونه کجا میتونم پیداش کنم؟

ali.wolfmir

من سونگ جیهو رو دوست دارم. اما نمیدونم چرا تو برنامه حضور داره. فقط هست هیچ کار خاصی نمیکنه. اگه بعضی مواقع نقشش برجستجه میشه اونم مدیون یوجه سوک هستش. چون باهاش شوخی میکنه و گیر میده بهش و همینطور رابطه اش با جونگ گوک. ولی چون همش نمیشه از این شوخی استفاده کرد. واسه همین گه گاهی با اینکار یوجه سوک سعی میکنه یه کاری واسه نقش جبهو بکنه.

Fzh

https://youtube.com/shorts/ycLmh5GTbX4?feature=share
این فقط یه ادیته نباید بخاطرش افسردگی بگیری🥲

سارا

فط سه چان که بند کیف سوکجین بیچاره رو برید:)))

کلا سه چان و هاها این دو قسمت گوشه و کنار درحال پچ پچ و نقشه کشیدن بودن آخرم نتونستن هیچ غلطی بکنن:))))
این دو قسمت خیلی خوب بود.مهمونا هم عالی بودن.فقط خنده های ته هیون

Fzh

عاشق قسمتاییم که مهمونا انگار یه عمره خودشون عضو ثابت رانینگ منن

🐳عشق من پس کجاست ؟ ..🐳💔

Spoiler
به چا ته هیون لقب شاه دزد باید اعطا کرد و دلم به یون سوک سوخت ولی می دانید که در رانینگ من باید سیاست و شانس داشت
مثل جی سوک در این قسمت شانس داشت ولی سوک جین نداشت نمونه قسمت آخر برنامه
برنامه های قبلی که کوانگسو بود اگر یادتان باشد بدشانس اعظم کوانگسو بود

زن تهیونگ💅

بچه ها من تازه میخوام شروع کنم بهترین فصلش کدومه؟؟

mozhi93

من سره این دو قسمت آخر دیگه رسما از خنده پا..ره شدم
عاشق ته هیون ام….. تو برنامه 1n2d ام که بود با همین کاراش میخندوند همه رو
ناگفته نمونه که یون سوک ام خیلی خوب بود این سری .
قشنگ با اکیپ خوده رانینگ من یکی شده بود . به سومین ام میاد بنظرم….
کلا عالییییییییییییی بود
حتما 643 و 644 رو ببینید

Fzh

فقط پسر جونگ کوک کع دانشگاه میرفت🤣

haroro

قسمت 643>>>>>>>20 قسمت اخیر
مهمونا عالی بودن

Fzh

بچه ها چه قسمتی مثل ۶۴۳ به سوالا درباره روابط جواب میدن؟

mahan

درود و خسته نباشید
لطفاً زیرنویس ۶۳۹ را اصلاح کنید ، ممنون

Fzh

هاها مثل مردای ایرانی شده بود نمیزاشت زنش برقصه🤣🤣🤣

Fzh

تنها چیزی که الان داره اذیتم میکنه خط عشقی بین جیهو و جونگ کوکه
با اینکه خودم قبلا خیلی شیپشون میکردم
ولی الان جوری شده که انگار جیهو خودشو چسبونده به جونگ کوک
به نظرم خط عشقی باید یا دو طرفه باشه یا نباشه
اینطوری که انگار جونگ کوک همش از این موضوع خیلی ناراحته اعصابمو بهم میریزه

Fzh

دیدم خیلیا از جونگ کوک خوششون نمیاو و میگن زوگوعه
ولی فقط واسه من خیلی ادم جذابیه؟
تقریبا تنها عضو قابل اعتماده
به مهمونا هم خیلی احترام میزاره
من واقعا خوشم میاد ازش