دانلود برنامه کره ای Running Man

دانلود برنامه کره ای Running Man

 

عنوان برنامه: رانینگ من – مرد دونده

ژانر: کمدی

تاریخ پخش: Jul 11, 2010

مدت زمان: 1 ساعت و 30 دقیقه

قسمت ها: 700

روزهای پخش: یکشنبه

محصول: کره جنوبی شبکه SBS

وضعیت: در حال پخش

با حضور:

Yoo Jae suk – Haha – Ji Suk jin

قسمت 630 اضافه شد.
زیرنویس فارسی قسمت 630 اضافه شد.

یک برنامه ی ورزشی و طنز که اعضای ثابت این برنامه در قسمت های مختلف با آیدل ها و بازیگر ها و یا خودشون مسابقه میدن . این برنامه جزء برنامه های تلوزیونی اکشن و ورزشی حساب میشه . هر قسمت از برنامه مهمون های مختلفی داره که مهمان های دعوت شده باید ماموریت هایی که براشون تعیین میشه با موفقیت به پایان برسونن تا برنده بشن. این برنامه هر یکشنبه با ۴ ستاره ی کی پاپ از شبکه SBS پخش می شود . این برنامه اولین بار در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۰ روی آنتن رفت و به دلیل استقبال بسیار بالا پخش آن تاکنون ادامه دارد…

 

 

*

 

لیست مهمان ها بر اساس شرکت کنندگان

 

*

 

قسمت های 2010 (E01-E23)

E01: 480p

E02: 480p

E03: 480p

E04: 480p

E05: 480p

E06: 480p

E07: 480p

E08: 480p

E09: 480p

E10: 480p

E11: 480p

E12: 480p

E13: 480p

E14: 480p

E15: 480p

E16: 480p

E17: 480p

E18: 480p

E19: 480p

E20: 480p

E21: 480p

E22: 480p

E23: 480p

 

*

 

قسمت های 2011 (E24-E74)

E24: 480p
E25: 480p
E26: 480p
E27: 480p
E28: 480p
E29: 480p
E30: 480p
E31: 480p
E32: 480p
E33: 480p
E34: 480p
E35: 480p
E36: 480p
E37: 480p
E38: 480p
E39: 480p
E40: 480p
E41: 480p
E42: 480p
E43: 480p
E44: 480p
E45: 480p
E46: 480p
E47: 480p
E48: 480p
E49: 480p
E50: 480p
E51: 480p
E52: 480p
E53: 480p
E54: 480p
E55: 480p
E56: 480p
E57: 480p
E58: 480p
E59: 480p
E60: 480p
E61: 480p
E62: 480p
E63: 480p
E64: 480p
E65: 480p
E66: 480p
E67: 480p
E68: 480p
E69: 480p
E70: 480p
E71: 480p
E72: 480p
E73: 480p
E74: 480p

 

*

 

قسمت های 2012 (E75-E126)

E75: 480p
E76: 480p
E77: 480p
E78: 480p
E79: 480p
E80: 480p
E81: 480p
E82: 480p
E83: 480p
E84: 480p
E85: 480p
E86: 480p
E87: 480p
E88: 480p
E89: 480p
E90: 480p
E91: 480p
E92: 480p
E93: 480p
E94: 480p
E95: 480p
E96: 480p
E97: 480p
E98: 480p
E99: 480p
E100: 480p
E101: 480p
E102: 480p
E103: 480p
E104: 480p
E105: 480p
E106: 480p
E107: 480p
E108: 480p
E109: 480p
E110: 480p
E111: 480p
E112: 480p
E113: 480p
E114: 480p
E115: 480p
E116: 480p
E117: 480p
E118: 480p
E119: 480p
E120: 480p
E121: 480p
E122: 480p
E123: 480p
E124: 480p
E125: 480p
E126: 480p

 

*

 

قسمت های 2013 (E127-E178)

E127: 480p
E128: 480p
E129: 480p
E130: 480p
E131: 480p
E132: 480p
E133: 480p
E134: 480p
E135: 480p
E136: 480p
E137: 480p
E138: 480p
E139: 480p
E140: 480p
E141: 480p
E142: 480p
E143: 480p
E144: 480p
E145: 480p
E146: 480p
E147: 480p
E148: 480p
E149: 480p
E150: 480p
E151: 480p
E152: 480p
E153: 480p
E154: 480p
E155: 480p
E156: 480p
E157: 480p
E158: 480p
E159: 480p
E160: 480p
E161: 480p
E162: 480p
E163: 480p
E164: 480p
E165: 480p
E166: 480p
E167: 480p
E168: 480p
E169: 480p
E170: 480p
E171: 480p
E172: 480p
E173: 480p
E174: 480p
E175: 480p
E176: 480p
E177: 480p
E178: 480p

 

*

 

قسمت های 2014 (E179-E227) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2014 در سایت ویکی پدیا

E179: 360p540pPerSub
E180: 360p540pPerSub
E181: 360p540pPerSub
E182: 360p540pPerSub
E183: 360p540pPerSub
E184: 360p540pPerSub
E185: 360p540pPerSub
E186: 360p540pPerSub
E187: 360p540pPerSub
E188: 360p540pPerSub
E189: 360p540pPerSub
E190: 360p540pPerSub
E191: 360p540pPerSub
E192: 360p540pPerSub
E193: 360p540pPerSub
E194: 360p540pPerSub
E195: 360p540pPerSub
E196: 360p540pPerSub
E197: 360p540pPerSub
E198: 360p540pPerSub
E199: 360p540pPerSub
E200: 360p540pPerSub
E201: 360p540pPerSub
E202: 360p540pPerSub
E203: 360p540pPerSub
E204: 360p540pPerSub
E205: 360p540pPerSub
E206: 360p540pPerSub
E207: 360p540pPerSub
E208: 360p540pPerSub
E209: 360p540pPerSub
E210: 360p540pPerSub
E211: 360p540pPerSub
E212: 360p540pPerSub
E213: 360p540pPerSub
E214: 360p540pPerSub
E215: 360p540pPerSub
E216: 360p540pPerSub
E217: 360p540pPerSub
E218: 360p540pPerSub
E219: 360p540pPerSub
E220: 360p540pPerSub
E221: 360p540pPerSub
E222: 360p480pPerSub
E223: 360p720pPerSub
E224: 360p720pPerSub
E225: 360p720pPerSub
E226: 360p720pPerSub
E227: 360p480pPerSub

 

*

 

قسمت های 2015 (E228-E279) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2015 در سایت ویکی پدیا

E228: 360p540pPerSub
E229: 360p540pPerSub
E230: 360p540pPerSub
E231: 360p540pPerSub
E232: 360p540pPerSub
E233: 360p540pPerSub
E234: 360p540pPerSub
E235: 360p540pPerSub
E236: 360p540pPerSub
E237: 360p540pPerSub
E238: 360p540pPerSub
E239: 360p540pPerSub
E240: 360p540pPerSub
E241: 360p540pPerSub
E242: 360p540pPerSub
E243: 360p540pPerSub
E244: 360p540pPerSub
E245: 360p540pPerSub
E246: 360p540pPerSub
E247: 360p540pPerSub
E248: 360p540pPerSub
E249: 360p540pPerSub
E250: 360p540pPerSub
E251: 360p540pPerSub
E252: 360p540pPerSub
E253: 360p540pPerSub
E254: 360p540pPerSub
E255: 360p540pPerSub
E256: 360p540pPerSub
E257: 360p540pPerSub
E258: 360p540pPerSub
E259: 360p540pPerSub
E260: 360p540pPerSub
E261: 360p540pPerSub
E262: 360p540pPerSub
E263: 360p540pPerSub
E264: 360p540pPerSub
E265: 360p540pPerSub
E266: 360p540pPerSub
E267: 360p540pPerSub
E268: 360p540pPerSub
E269: 360p540pPerSub
E270: 360p540pPerSub
E271: 360p540pPerSub
E272: 360p540pPerSub
E273: 360p540pPerSub
E274: 360p540pPerSub
E275: 360p540pPerSub
E276: 360p540pPerSub
E277: 360p540pPerSub
E278: 360p540pPerSub
E279: 360p540pPerSub

 

*

 

قسمت های 2016 (E280-E331) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2016 در سایت ویکی پدیا

E280 : 540pPerSub
E281 : 540pPerSub
E282 : 540pPerSub
E283 : 540pPerSub
E284 : 540pPerSub
E285 : 540pPerSub
E286 : 540pPerSub
E287 : 540pPerSub
E288 : 540pPerSub
E289 : 540pPerSub

 

E290 : 540pPerSub
E291 : 540pPerSub
E292 : 540pPerSub
E293 : 540pPerSub
E294 : 540pPerSub
E295 : 540pPerSub
E296 : 540pPerSub
E297 : 540pPerSub
E298 : 540pPerSub
E299 : 540pPerSub

 

E300 : 540pPerSub
E301 : 540pPerSub
E302 : 540pPerSub
E303 : 540pPerSub
E304 : 540pPerSub
E305 : 540pPerSub
E306 : 540pPerSub
E307 : 540pPerSub
E308 : 540pPerSub
E309 : 540pPerSub

 

E310 : 540pPerSub
E311 : 540pPerSub
E312 : 540pPerSub
E313 : 540pPerSub
E314 : 540pPerSub
E315 : 540pPerSub
E316 : 540pPerSub
E317 : 540pPerSub
E318 : 540pPerSub
E319 : 540pPerSub

 

E320 : 540pPerSub
E321 : 540pPerSub
E322 : 540pPerSub
E323 : 540pPerSub
E324 : 540pPerSub
E325 : 540pPerSub
E326 : 540pPerSub
E327 : 540pPerSub
E328 : 540p PerSub
E329 : 540pPerSub
E330 : 540pPerSub
E331 : 540pPerSub

 

*

 

قسمت های 2017 (E332-E383) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2017 در سایت ویکی پدیا

E332 : 540pPerSub
E333 : 540pPerSub
E334 : 540pPerSub
E335 : 540pPerSub
E336 : 540pPerSub
E337 : 540pPerSub
E338 : 540pPerSub
E339 : 540pPerSub
E340 : 540pPerSub
E341 : 540pPerSub
E342 : 540pPerSub

 

E343-part1 : 540pPerSub
E343-part2 : 540pPerSub
E344 : 540pPerSub
E345 : 540pPerSub
E346 : 540pPerSub
E347 : 540pPerSub
E348 : 540pPerSub
E349 : 540pPerSub
E350 : 540pPerSub
E351 : 540pPerSub
E352 : 540pPerSub

 

E353 : 540pPerSub
E354 : 540pPerSub
E355 : 540pPerSub
E356 : 540pPerSub
E357 : 540pPerSub
E358 : 540pPerSub
E359 : 540pPerSub
E360 : 540pPerSub
E361 : 540pPerSub
E362 : 540pPerSub

 

E363 : 540pPerSub
E364 : 540pPerSub
E365 : 540pPerSub
E366 : 540pPerSub
E367 : 540pPerSub
E368 : 540pPerSub
E369 : 540pPerSub
E370 : 540pPerSub
E371 : 540pPerSub
E372 : 540pPerSub

 

E373 : 540pPerSub
E374 : 540pPerSub
E375 : 540pPerSub
E376 : 540pPerSub
E377 : 540pPerSub
E378 : 540pPerSub
E379 : 540pPerSub
E380 : 540pPerSub
E381 : 540pPerSub
E382 : 540pPerSub
E383 : 540pPerSub

 

*

 

قسمت های 2018 (E384-E432)

لیست مهمان های سال 2018 در سایت ویکی پدیا

E384 : 540p | 720p

E385 : 540p | 720p

E386 : 540p | 720p

E387 : 540p | 720p

E388 : 540p | 720p

E389 : 540p | 720p

E390 : 540p | 720p

E391 : 540p | 720p

E392 : 540p | 720p

E393 : 540p | 720p

E394 : 540p | 720p

E395 : 540p | 720p

E396 : 540p | 720p

E397 : 540p | 720p

E398 : 540p | 720p

E399 : 540p | 720p

E400 : 540p | 720p

E401 : 540p | 720p

E402 : 540p | 720p

E403 : 540p | 720p

E404 : 540p | 720p

E405 : 540p | 720p

E406 : 540p | 720p

E407 : 540p | 720p

E408 : 540p | 720p

E409 : 540p | 720p

E410 : 540p | 720p

E411 : 540p | 720p

E412 : 540p | 720p

E413 : 540p | 720p

E414 : 540p | 720p

E415 : 540p | 720p

E416 : 540p | 720p

E417 : 540p | 720p

E418 : 540p | 720p

E419 : 540p | 720p

E420 : 540p | 720p

E421 : 540p | 720p

E422 : 540p | 720p

E423 : 540p | 720p

E424 : 540p | 720p

E425 : 540p | 720p

E426 : 540p | 720p

E427 : 540p | 720p

E428 : 540p | 720p

E429 : 540p | 720p

E430 : 540p | 720p

E431 : 540p | 720p

E432 : 540p | 720p

 

*

 

قسمت های 2019 (E433-E483)

لیست مهمان های سال 2019 در سایت ویکی پدیا

E433 : 540p | 720p

E434 : 540p | 720p

E435 : 540p | 720p

E436 : 540p | 720p

E437 : 540p | 720p

E438 : 540p | 720p

E439 : 540p | 720p

E440 : 540p | 720p

E441 : 540p | 720p

E442 : 540p | 720p

E443 : 540p | 720p

E444 : 540p | 720p

E445 : 540p | 720p

E446 : 540p | 720p

E447 : 540p | 720p

E448 : 540p | 720p

E449 : 540p | 720p

E450 : 540p | 720p

E451 : 540p | 720p

E452 : 540p | 720p

E453 : 540p | 720p

E454 : 540p | 720p

E455 : 540p | 720p

E456 : 540p | 720p

E457 : 540p | 720p

E458 : 480p | 720p

E459 : 540p | 720p

E460 : 540p | 720p

E461 : 540p | 720p

E462 : 540p | 720p

E463 : 540p | 720p

E464 : 540p | 720p

E465 : 540p | 720p

E466 : 540p | 720p

E467 : 540p | 720p

E468 : 540p | 720p

E469 : 540p | 720p

E470 : 540p | 720p

ویژه: 540p | 720p

E471 : 540p | 720p

E472 : 540p | 720p

E473 : 540p | 720p

E474 : 540p | 720p

E475 : 540p | 720p

E476 : 540p | 720p.x265

E477 : 540p | 720p.x265

E478 : 540p | 720p.x265

E479 : 540p | 720p.x265

E480 : 540p | 720p.x265

E481 : 540p | 720p.x265

E482 : 540p | 720p.x265

E483 : 540p | 720p.x265

 

*

 

قسمت های 2020 (E484-E535)

لیست مهمان های سال 2020 در سایت ویکی پدیا

E484 : 540p | 720p.x265

E485 : 540p | 720p.x265

E486 : 540p | 720p.x265

E487 : 540p | 720p.x265

E488 : 540p | 720p.x265

E489 : 540p | 720p.x265

E490 : 540p | 720p.x265

E491 : 540p | 720p.x265

E492 : 540p | 720p.x265

E493 : 540p | 720p.x265

E494 : 540p | 720p.x265

E495 : 540p | 720p.x265

E496 : 540p | 720p.x265

E497 : 540p | 720p.x265

E498 : 540p | 720p.x265

E499 : 540p | 720p.x265

E500 : 540p | 720p.x265

E501 : 540p | 720p.x265

E502 : 540p | 720p.x265

E503 : 540p | 720p.x265

E504 : 540p | 720p.x265

E505 : 540p | 720p.x265

E506 : 540p | 720p.x265

E507 : 540p | 720p.x265

E508 : 540p | 720p.x265

E509 : 540p | 720p.x265

E510 : 540p | 720p.x265

E511 : 540p | 720p.x265

E512 : 540p | 720p.x265

E513 : 540p | 720p.x265

E514 : 540p | 720p.x265

E515 : 540p | 720p.x265

E516 : 540p | 720p.x265

E517 : 540p | 720p.x265

E518 : 540p | 720p.x265

E519 : 540p | 720p.x265

E520 : 540p | 720p.x265

E521 : 540p | 720p.x265

E522 : 540p | 720p.x265

E523 : 540p | 720p.x265

E524 : 540p | 720p.x265

E525 : 540p | 720p.x265

E526 : 540p | 720p.x265

E527 : 540p | 720p | 720p.x265

E528 : 540p | 720p | 720p.x265

E529 : 540p | 720p | 720p.x265

E530 : 540p | 720p | 720p.x265

E531 : 540p | 720p | 720p.x265

E532 : 540p | 720p | 720p.x265

E533 : 540p | 720p | 720p.x265

E534 : 540p | 720p | 720p.x265

E535 : 540p | 720p | 720p.x265

 

*

 

قسمت های 2021 (E536 تا 585)

لیست مهمان های سال 2021 در سایت ویکی پدیا

E536 : 540p | 720p | 720p.x265

E537 : 540p | 720p | 720p.x265

E538 : 540p | 720p | 720p.x265

E539 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E540 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E541 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E542 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E543 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E544 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E545 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E546 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E547 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E548 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E549 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E550 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E551 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E552 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E553 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E554 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E555 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E556 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E557 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E558 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E559 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E560 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E561 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E562 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E563 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E564 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E565 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E566 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E567 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E568 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E569 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E570 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E571 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E572 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E573 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E574 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E575 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E576 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E577 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E578 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E579 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E580 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E581 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E582 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E583 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E584 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E585 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

 

*

 

قسمت های 2022 (E586 به بعد)

لیست مهمان های سال 2022 در سایت ویکی پدیا

E586 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E587 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E588 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E589 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E590 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E591 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E592 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E593 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E594 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E595 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

قسمت ویژه: 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E596 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E597 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E598 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E599 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E600 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E601 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E602 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E603 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E604 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E605 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E606 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E607 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E608 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E609 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E610 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E611 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E612 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E613 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E614 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E615 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E616 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E617 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E618 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E619 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E620 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E621 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E622 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E623 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E624 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E625 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E626 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E627 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E628 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E629 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

E630 : 360p | 540p | 720p | 720p.x265

 

*

 

دانلود زیرنویس از سابسین

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2018

قسمت های 384 تا 386 (ترجمه از runningmann)

قسمت 387 (ترجمه از KTteam)

قسمت های 388 تا 389 (ترجمه از runningmann)

قسمت 390 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 391 تا 395 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 396 تا 397 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 398 تا 401 (ترجمه از runningmann)

قسمت 402 (ترجمه از winnercity)

قسمت های 403 تا 409 (ترجمه از runningmann)

قسمت 410 (ترجمه از runningmann)

قسمت 411 (ترجمه از runningmann)

قسمت 412 (ترجمه از runningmann)

قسمت 413 (ترجمه از blackpink4)

قسمت 414 (ترجمه از runningmann)

قسمت 415 (ترجمه از runningmann)

قسمت 416 (ترجمه از runningmann)

قسمت 417 (ترجمه از runningmann)

قسمت 418 (ترجمه از runningmann)

قسمت 419 (ترجمه از runningmann)

قسمت 420 (ترجمه از runningmann)

قسمت 421 (ترجمه از runningmann)

قسمت 422 (ترجمه از runningmann)

قسمت 423 (ترجمه از runningmann)

قسمت 424: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 425: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 426: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 427: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 428: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 429: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 430: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 431: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 432: لینک مترجم – لینک مستقیم

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2019

قسمت 433: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 434: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 435: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 436: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 437: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 438: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 439: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 440: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 441: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 442: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 443: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 444: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 445: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 446: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 447: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 448: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 449: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 450: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 451: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 452: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 453: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 454: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 455: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 456: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 457: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 458: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 459: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 460: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 461: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 462: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 463: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 464: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 465: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 466: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 467: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 468: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 469: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 470: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 471: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 472: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 473: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 474: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 475: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 476: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 477: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 478: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 479: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 480: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 481: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 482: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 483: لینک مترجم – لینک مستقیم

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2020

قسمت 484: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 485: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 486: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 487: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 488: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 489: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 490: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 491: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 492: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 493: بی تبلیغبا تبلیغ

قسمت 494: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 495: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 496: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 497: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 498: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 499:نسخه بی تبلیغنسخه با تبلیغ

قسمت 500: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 501: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 502: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 503: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 504: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 505: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 506: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 507قسمت 508قسمت 509

قسمت 510قسمت 511قسمت 512

قسمت 513قسمت 514قسمت 515

قسمت 516قسمت 517قسمت 518

قسمت 519قسمت 520قسمت 521

قسمت 522قسمت 523قسمت 524

قسمت 525قسمت 526قسمت 527

قسمت 528قسمت 529قسمت 530

قسمت 531قسمت 532  – قسمت 533

قسمت 534قسمت 535 

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2021

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2022

 

*

 

دانلود برنامه کره ای Running Man

 

 

آموزش خرید اشتراک VIP

چند نکته که قبل از خرید اشتراک باید رعایت کنید

1. در هنگام خرید حتما از آخرین نسخه مروگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.

2. از ایمیل معتبر برای ثبت نام استفاده کنید.

3. در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید، ابتدا سوالات متداول را مطالعه کنید و اگر مشکلتان حل نشد، از طریق ارسال تیکت در پنل خود، باما در ارتباط باشید.

مطالب مشابه

2263
دیدگاه

1075 دیدگاه ها
1188 پاسخ ها
1 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
بیشترین پاسخ
886 ارسال کنندگان دیدگاه
تازه ترین قدیمی ترین پر امتیازترین
سارا

مهمونای خوب نمیاره رانینگ من جدیدا
خیلیا هستن ک از خداشونه یه قسمت بیان ولی نمیدونم چرا کم کاری میکنه تو دعوت مهمون😶‍🌫️😶‍🌫️

ahmad

لطفا برنامه کره ای Korea No. 1 2022 رو قرار بدید

sara

وای قسمت 629 خیلی خوب و خنده دار بود.
فقط اونجا که جه سوک می گفت وقتی یک دختر خوشگل دیدی باید چه واکنشی نشون بدی:))))))

:)nara

تو کدوم قسمتا بی تی اس هست انگار جینم جدیدن اومده تو برنامه لطفا بگین اگه می‌دونین 🥺

Kimi

برای قسمت قبل یه نقد نوشتم. این قسمت 629 رو دیدم همه چیز برطرف شدواضحن خودشون متوجه ایرادات واضح شده بودن و نیاز به اقدام ضروری بودن..
این قسمت دقیقا حالو هوای قسمتای حدود 450تا 490 اینا بود زمان چول مین و هشتاشون بودن☹️ دلم تنگ شد این مدت باز نشستم دیدمشون .

شوخی با مهمان . بازی های جذاب و تعامل فان جه سوک و سومین .
برچسب کندن گذشته و جریان بمب هم جدید بود .
این قسمت خیلی راضی بودم. مخصوصا اینکه یه جاهاییم یه اقا با صدای قوی باهاشون حرف میزد چون پی دی خانم یکم فن بیانش برای صحبت کردن با میزبانا هنوز جای کار داره و بداهه گو هم نیست مقابشون شایدم خجالت میکشه در اینده اکی بشه.
همینجور پیش برن واقعا جای ایرادی نمیمونه..
مهمانام عالی بودن 👌

ای کاش دوباره اکیپ لی سانگیوب و هانا و لی داهی و .. رو دعوت کنن .‌‌هروقت باهم میان خیلی جذاب میشه. خیلی وقته حتی تکی هم نیومدن.
بنظرم از طرف شبکه محدودشون کردن چون زمان چول مین حتی یهویی زنگ میزنن بقیه سلبا واسه یه ربعم شده حاضر بودن یهویی بیان مسابقه کوتاه بدن و برن.

امسال یکبارم برای یه برنامه دیگه از تایم زمان رانینگ من زدن یه مدت نگران بودم نکنه کم کم شبکه میخواد رانینگ من رو متوقف کنه خداروشکر این قسمت امیدوارم کرد .

رانینگ من لاور

سلام میشه لطفا کیفیت ۵۴۰ قسمت ۶۲۹ رو هم قرار بدین؟ خیلی ممنونم.

هدیه

گروه 2pm دعوت شدن تو این برنامه؟ اگه دعوت شدن قسمت چنده؟

آشا

برام سواله قسمتایی که درمورد سوال و جواب هر جوری برای شما جالبه اصلا خیلی عالیم ترجمه بشه یه سری سوالاشون یه سری ضرب المثلاشون مال کشور خودشونه براشون معنی درستی داره یا بعضی سوالاشون (معنیشونم سخت میشه متوجه کرد به ماهایی که با زیرنویس میبینیم) جالبه واسه شما ؟
برام سوال که میگن این برنامه ریت داخلی زیاد قوی نداره نسبت به قبل مخاطباش بیشتر خارجین و اینترنشنالا بعد این همه بخشای کوییز اضافه شده و مخاطبایی مثل ما چقدر با این بخشا ارتباط میگیره

haroro

یعنی اونقد که سر چند قسمت اخیر سر جونکوک و جه سوک حرص خوردم و رفتن رو اعصابم که اگه من جای سوک جین یا هاها بودم میزدم تو سرشون:/به هیچکس فرصت نمیدن یعنی چی اخه

Kimi

یه مدته جانگ کوک از جه سوک حمایت میکنه ولی امیدوارم متوجه بشه قسمت ۶۲۸ با این کارش نزاشت سومین و سه چان حرف بزنن تا برنامه رو فان کنن. ‌‌
اون پشت سه چان و سومین نگاه هم میکردن کلافگی بینشون مشخص بود نمیتونستن وارد بحث فان با جه سوک بشن هی کوک میپرید وسط . بقیه با خنده هم بهش اصرار میکردن مثل قبل شو کلافه شدیم .
سومین رو کمتر پنج دقیقه نشون دادن چون اصلا فرصت حرف زدن نداشت …
شیرینی و حرفاش مثل جه سوکه رو جذابیت برنامه خیلی تاثیر داره. مخصوصا وقتی باهم دیگه هم صحبت هستن. این ترکیب نباید کم رنگ بشه 💔

ali

اوایل که پی دی عوض شد فکر میکردم برنامه نسبت به زمانی که بوپیل پی دی بود فرق کنه ولی رفته رفته دارم متوجه میشم اشتباه فکر میکردم

JB

چرا ساب 628 نذاشتین ما میگیم سریعتر لطفا بزارین شما رفته رفته دیرتر قرارمیدین چرررررررااااا

MHA

بعضی از زیرنویس های قسمت های سال ۲۰۱۷ پاک شدن
لطفا اضافه کنید

golbarg

وقتی دوتا سوک جین هستن

الهام

سومینی که حتی یک نگاه خریدارانه به جین نکرد 😅😅😅

Negar

همیشه سه شنبه شبا میومد زیرنویس 😢

دریا

کدوم قسمت گروه گات سون دعوت شدند؟

Alireza

سلام ببخشید قسمت 627 کی زیرنویسش میاد نمی تونین این قسمت رو اختصاصی زود تر بزارید

خسته

یادش بخیر 2015-2016 که رانینگ من رو شروع کردم اینقدر شناخته شده نبود. الان که شناخته شده تره دیگه به نظرم به قشنگی اونموقع نیست. اون موقع “دویدن” و بازی های پر از هیجان و فعالیت یک بخش مهم از برنامه بود ولی متاسفانه چند ساله بیشتر حالت تاک شو پیدا کرده اونم بدون کانگ سو و گری 🙁

Kkoong's mom

جسارتا یکی بخواد از الان شروع کنه به دیدن باید از چه قسمتی ببینه؟😅 ۶۲۶ قسمتتت🤯