برترین سریال های کره ای سال 2021

 

 

 

نظرسنجی های گذشته:

محبوب ترین سریال های کره ای سال 2018

محبوب ترین سریال های کره ای سال 2019

محبوب ترین سریال های کره ای سال 2020

 

 

 

نظرسنجی تمام شده

The Best Korean Drama of 2021 - Top 3

 1. آقای ملکه (13% | میزان آرا: 2,076)
  13%
 2. وینچنزو (12% | میزان آرا: 1,957)
  12%
 3. شادی (خوشبختی) (9% | میزان آرا: 1,369)
  9%
 4. موش (8% | میزان آرا: 1,203)
  8%
 5. بازی اسکویید (بازی مرکب) (7% | میزان آرا: 1,130)
  7%
 6. سلول های یومی (5% | میزان آرا: 856)
  5%
 7. یک گومیهو هم اتاقی منه (5% | میزان آرا: 839)
  5%
 8. زیبایی حقیقی (4% | میزان آرا: 609)
  4%
 9. قاضی شیطان (4% | میزان آرا: 574)
  4%
 10. نام من (3% | میزان آرا: 550)
  3%
 11. سر آستین قرمز (3% | میزان آرا: 497)
  3%
 12. دهکده ساحلی چاچاچا (3% | میزان آرا: 463)
  3%
 13. خانه شیرین (3% | میزان آرا: 412)
  3%
 14. پلی لیست بیمارستان (فصل دوم) (2% | میزان آرا: 400)
  2%
 15. یک روز معمولی (2% | میزان آرا: 332)
  2%
 16. حالا داریم به هم میزنیم (2% | میزان آرا: 328)
  2%
 17. پنت هاوس: جنگ در زندگی (2% | میزان آرا: 315)
  2%
 18. ویرانگر در خدمتگزاری شما حاضر است (2% | میزان آرا: 273)
  2%
 19. راننده تاکسی (1% | میزان آرا: 222)
  1%
 20. علاقه پادشاه (1% | میزان آرا: 208)
  1%
 21. فراتر از شیطان (1% | میزان آرا: 203)
  1%
 22. دلباخته در شهر (1% | میزان آرا: 192)
  1%
 23. نقاب (1% | میزان آرا: 170)
  1%
 24. بهار جوانی (جوانان می) (1% | میزان آرا: 169)
  1%
 25. همچو پروانه (1% | میزان آرا: 143)
  1%
 26. نقل مکان به بهشت (1% | میزان آرا: 135)
  1%
 27. ادامه دادن (1% | میزان آرا: 133)
  1%
 28. دالی و شاهزاده‌ی از خود راضی (1% | میزان آرا: 122)
  1%
 29. با وجود اینکه میدانم (1% | میزان آرا: 112)
  1%
 30. دکتر مغز (0% | میزان آرا: 23)
  0%

تعداد کل آرا: 23,110

Loading ... Loading ...

 

 

.

 

نمایش نتایج دور اول

The Best Korean Drama of 2021 - Top 30

 1. موش (8% | میزان آرا: 6,036)
  8%
 2. بازی اسکویید (بازی مرکب) (7% | میزان آرا: 5,263)
  7%
 3. شادی (خوشبختی) (7% | میزان آرا: 4,917)
  7%
 4. وینچنزو (5% | میزان آرا: 3,822)
  5%
 5. آقای ملکه (5% | میزان آرا: 3,572)
  5%
 6. یک روز معمولی (4% | میزان آرا: 3,044)
  4%
 7. یک گومیهو هم اتاقی منه (4% | میزان آرا: 2,848)
  4%
 8. پنت هاوس: جنگ در زندگی (4% | میزان آرا: 2,724)
  4%
 9. خانه شیرین (4% | میزان آرا: 2,699)
  4%
 10. نام من (3% | میزان آرا: 2,568)
  3%
 11. سلول های یومی (3% | میزان آرا: 2,337)
  3%
 12. زیبایی حقیقی (3% | میزان آرا: 1,855)
  3%
 13. ادامه دادن (2% | میزان آرا: 1,835)
  2%
 14. بهار جوانی (جوانان می) (2% | میزان آرا: 1,800)
  2%
 15. همچو پروانه (2% | میزان آرا: 1,727)
  2%
 16. دهکده ساحلی چاچاچا (2% | میزان آرا: 1,673)
  2%
 17. با وجود اینکه میدانم (2% | میزان آرا: 1,635)
  2%
 18. قاضی شیطان (2% | میزان آرا: 1,482)
  2%
 19. نقاب (2% | میزان آرا: 1,335)
  2%
 20. سر آستین قرمز (2% | میزان آرا: 1,219)
  2%
 21. نقل مکان به بهشت (2% | میزان آرا: 1,196)
  2%
 22. پلی لیست بیمارستان (فصل دوم) (2% | میزان آرا: 1,165)
  2%
 23. ویرانگر در خدمتگزاری شما حاضر است (1% | میزان آرا: 1,061)
  1%
 24. راننده تاکسی (1% | میزان آرا: 924)
  1%
 25. حالا داریم به هم میزنیم (1% | میزان آرا: 890)
  1%
 26. علاقه پادشاه (1% | میزان آرا: 875)
  1%
 27. فراتر از شیطان (1% | میزان آرا: 808)
  1%
 28. دالی و شاهزاده‌ی از خود راضی (1% | میزان آرا: 691)
  1%
 29. دکتر مغز (1% | میزان آرا: 683)
  1%
 30. دلباخته در شهر (1% | میزان آرا: 621)
  1%
 31. افسانه سیزیف (1% | میزان آرا: 588)
  1%
 32. در دوردست، بهار سبز است (1% | میزان آرا: 480)
  1%
 33. دانشکده حقوق (1% | میزان آرا: 446)
  1%
 34. شکارچیان شگفت انگیز (1% | میزان آرا: 433)
  1%
 35. تیم دی پی (1% | میزان آرا: 403)
  1%
 36. خانه جن زده خود را بفروشید (1% | میزان آرا: 384)
  1%
 37. من با یک آنتی فن ازدواج کردم (1% | میزان آرا: 383)
  1%
 38. زن بی نظیر (0% | میزان آرا: 356)
  0%
 39. مالیخولیا (0% | میزان آرا: 343)
  0%
 40. گمشده (0% | میزان آرا: 339)
  0%
 41. اهل جهنم (0% | میزان آرا: 328)
  0%
 42. عاشقان آسمان سرخ (0% | میزان آرا: 311)
  0%
 43. فعلا بنوش بعدا کار کن (0% | میزان آرا: 278)
  0%
 44. ایکس دیوانه در شهر (0% | میزان آرا: 262)
  0%
 45. تقلید (0% | میزان آرا: 260)
  0%
 46. بیدار (0% | میزان آرا: 250)
  0%
 47. دانشگاه پلیس (0% | میزان آرا: 236)
  0%
 48. آیدل: شاهکار (0% | میزان آرا: 224)
  0%
 49. لوکا: آغاز (0% | میزان آرا: 216)
  0%
 50. بوسام : سرنوشت را بدزد (0% | میزان آرا: 208)
  0%
 51. صدا (فصل 4) (0% | میزان آرا: 208)
  0%
 52. سلام منم! (0% | میزان آرا: 202)
  0%
 53. رستوران جادوگر (0% | میزان آرا: 200)
  0%
 54. بازرس مخفی سلطنتی جوی (0% | میزان آرا: 198)
  0%
 55. پسران راکتی (0% | میزان آرا: 195)
  0%
 56. بازرس مخفی سلطنتی (0% | میزان آرا: 192)
  0%
 57. او هرگز نخواهد فهمید (0% | میزان آرا: 186)
  0%
 58. تو بهار منی (0% | میزان آرا: 185)
  0%
 59. طلوع ماه در رودخانه (0% | میزان آرا: 146)
  0%
 60. جیریسان (0% | میزان آرا: 144)
  0%
 61. کیمرا (0% | میزان آرا: 133)
  0%
 62. بازرس کو (0% | میزان آرا: 131)
  0%
 63. مال من (0% | میزان آرا: 126)
  0%
 64. تولد آبی (0% | میزان آرا: 124)
  0%
 65. آلارم عشق (فصل دوم) (0% | میزان آرا: 115)
  0%
 66. خانه مجله ماهانه (0% | میزان آرا: 106)
  0%
 67. گودال تاریک (0% | میزان آرا: 87)
  0%
 68. پخش زنده (0% | میزان آرا: 79)
  0%
 69. بازتابی از تو (0% | میزان آرا: 79)
  0%
 70. یک عشق بسیار زیبا (0% | میزان آرا: 75)
  0%
 71. ارزششو نداره (0% | میزان آرا: 63)
  0%
 72. شمن بزرگ، گا دو شیم (0% | میزان آرا: 51)
  0%
 73. مخفی (0% | میزان آرا: 48)
  0%
 74. تو منو به اوج می رسونی (0% | میزان آرا: 45)
  0%
 75. هیس (0% | میزان آرا: 35)
  0%
 76. اگه میتونی خیانت کن (0% | میزان آرا: 35)
  0%
 77. اوه بانوی من (0% | میزان آرا: 32)
  0%
 78. متن ازدواج و موسیقی طلاق (0% | میزان آرا: 31)
  0%
 79. طبقه بالا (0% | میزان آرا: 27)
  0%
 80. خواهران انقلابی (0% | میزان آرا: 25)
  0%
 81. مردی در پشت نقاب (0% | میزان آرا: 23)
  0%
 82. لطفا با آن مرد ملاقات نکن (0% | میزان آرا: 21)
  0%
 83. زادگاه (0% | میزان آرا: 20)
  0%
 84. در آستانه‌ی دیوانگی (0% | میزان آرا: 19)
  0%
 85. الهه انتقام (0% | میزان آرا: 19)
  0%
 86. چک کردن برنامه سفر (0% | میزان آرا: 18)
  0%
 87. تایمز (0% | میزان آرا: 17)
  0%
 88. جاده: یک تراژدی (0% | میزان آرا: 15)
  0%
 89. یک عصرانه خوب (0% | میزان آرا: 15)
  0%
 90. خانه شکوفه عشق (عشق خانگی) (0% | میزان آرا: 11)
  0%
 91. خانم مونت کریستو (0% | میزان آرا: 11)
  0%
 92. نقشه ی من اینه (0% | میزان آرا: 8)
  0%
 93. مهم نیست چی میگن (0% | میزان آرا: 7)
  0%
 94. ققنوس (0% | میزان آرا: 7)
  0%
 95. تاخیر در عدالت (0% | میزان آرا: 6)
  0%
 96. عشق به سرنوشت (0% | میزان آرا: 6)
  0%
 97. کفش های قرمز (0% | میزان آرا: 6)
  0%
 98. خانواده رویایی من باش (0% | میزان آرا: 5)
  0%

تعداد کل آرا: 15,207

Loading ... Loading ...

 

.

 

تازه ترین قدیمی ترین پر امتیازترین
Aida

دقیقا همون سه تا سریالی که انتخاب کردم سه تای برتر شدن، حس خوبی داشت😁 مرسی از بچه های پروموویز که انقدر هم سلیقه ایم🥰

melina (اصلی)

فصل دوم اسکوییدگیم که تاییدشده . اما جزئیاتش تازه اومده بیرون که قراره بک استوری این سازمان تو سریال و گیم مستر سریال باشه که چطور شد کارش اونجا کشید و‌ خودشم جزو کارکنای اونجا شد . فصل سوم سریالم درحال بررسیه و احتمال داره یه فصل سومی هم درکارباشه

Bahar_kh

از نظر من موش سریال بینظیری بود. 😍😍🔥❤️❤️❤️❤️
موسیقی زیبا
بازیگری فوق‌العاده
داستان جذاب
پایان بندی منطقی
بهترین در ژانر جنایی
بهترین سریال کره ای بود که دیدم(از نظر خودم ) واقعا قشنگ بود. ببینید پشیمون نمیشید
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Hilda👀

کیدرامرها امسال زیاد شدنا 😁

Maryam

نقاب که خیلی از مای نیم قشنگتر و هیجان انگیز تر بود چرا اینقدر رای هاش پایینه آخه 😐

Saba.V

پنت هاوس لاورا تو جشنواره امروز سوجین برای بازی در پنت هاوس دسانگ گرفت😎🏆
سوک هون و سوک کیونگ و یون بیول هم جایزه گرفتن😍😎
لینک

💙رز آبی💙

من نمیدونم چرا هر طرف میرم یکی دسانگ گرفته😂

انگار یکی یدونه دسانگ به همه میدن کسی دست خالی نره. البته من اطلاع ندارم بخش بندیشون چجوریه ولی ظاهرا خیلی زیاده جوایز🤔

آتنا

انتخاب من
۱- وینچنزو
۲-قاضی شیطان
۳- سرآستین قرمز

دینامیک

تاپ 3 مورد علاقه من نیست اما تبریک به طرفدارهاشون.
موش واقعا خوب و پر هیجان بود.وینچنزو هم دوست داشتنی و جذاب بود برام. اسکویید گیم رو هم ندیدم!

Byul

چطور تونستین به مای نیم انقدر کم رای بدین:|

💙رز آبی💙

خیلی خوشحالم موش و اسکویید گیم به حقشون رسیدن😍😎🥳

برای سلولهای یومی هم وااااقعاااا خوشحالم. به نظرم کاملا حقش بود یه جایگاه تاپ داشته باشه.✨

تنها سریالی که به نظرم کمتر از حقش رای گرفت یک روز معمولی بود.💔

مانیکا گلر 🌙

دوستان توجه کنید درسته که هر سریالی باید تو ژانر خودش درباره‌اش نظر داده شه اما الان تاپیک، تاپیکِ سریال برتر ساله
یعنی شما باید بدون در نظر گرفتن ژانر به کل درون مایه ی اون سریال رای بدی
از اکت بازیگرا گرفته، انسجام داستان و فیلنامه
هیجان و جاذبه ای که برای دنبال کردن قسمت ها بوده
تا طنز و شیمی بین کاپل ها و خیلی چیزای دیگه
پس هی نگید فلان سریال با توجه به ژانرش دربارش نظر بدید و این داستانا

جدا از بحث بالا :
نمیگم وینچنزو حقش بود اول باشه (چون هنوز موش رو تموم نکردم و کلا خود سونگی یه وزنه سنگینه واسه اول بودن موش)
اما وینچنزو تمااام فاکتور های یه سریال خوب رو داشت حداقل کاش دوم میشد 😢

مانیکا گلر 🌙

کاش تا یومی نیومده جای وینچنزو رم غصب کنه نظرسنجی تموم شه 😂

‌ 💚👑Mehrsa

چ میکنه موووووش😎💚

لی لا

طرفدارای اسکویید اعلام وجود کنین
چه بی سروصدا

لی لا

اقا اینجا پسرم داریم؟
اگه پسرید سریال مورد علاقتون چیه ؟

لی لا

موش لاورای عزیز از جمله خودم
چوکاهه🎉🎊

تبریک میگم 😍😘

نغمه گلی

بچه ها یه سوال
تی وی ان هم امشب مثل سایر شبکه ها مراسم سال نو و جوایز داره؟
خیی دوست دارم ببینم

تئوری ساز ناشناس

ادمین جان لطفا مراسم اس بی اس امروز رو هم بزاریددد

تئوری ساز ناشناس

برام مهم نیس دیگه الان اینجا رتبه پنت هاوس چند باشه :))
مهم اینه که بچه هام جایزه ها رو درو کردن
مث سال گذشته کیم سویون دسانگ رو گرفت 😎😍
یون بیول و سوک کیونگ هم که جایزه بهترین بازیگر زن تازه کار رو گرفتن 😍😍